Har man som anställd rätt till ledighet för studier och vem bestämmer när man ska vara ledig?

2017-02-24 i Studieledighet
FRÅGA
Jag arbetar 100% och har varit anställd i företaget sedan 2014. Nu vill jag studera och därmed ta tjänstledigt för studier. Mina studier är på distans men i 100% studietakt. Jag vill enbart ta tjänstledigt 20% från mitt arbete och angav i ansökan att jag vill att ledigheten ska infalla på onsdagar. Alltså ledig onsdagar ovh jobba mån, tis, tors och fre. Får jag bestämma själv när jag vill att ledigheten ska vara eller kan min arbetsgivare bestämma vilka dagar eller tider jag får vara ledig?
SVAR

Inledning

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom din fråga rör hur arbetstid för anställda ska fördelas är det något som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Mer regler om arbetstagares rätt till ledighet finns i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Beroende på vad du jobbar med och för vilket företag kan det finns kollektivavtal som påverkar hur arbetstid och tjänstledighet ska hanteras. Då jag inte har tillgång till detta kan jag inte göra en bedömning av om det påverkar din situation. Mitt svar utgår därför helt från LAS.

Arbetsgivaren leder arbetet

Det är arbetsgivaren d.v.s. din chef som har rätten att leda och fördela arbetet. Chefen kan då bland annat:

-bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras

-bestämma hur många och vilka anställda som ska utföra arbetet

-bestämma anställdas arbetstider

Detta innebär att det är din chef som bestämmer om du får ta tjänstledigt och när. Om din chef godkänner din tjänstledighet avgör också chefen vilken eller vilka dagar som du får vara ledig. Du kan alltså inte själv bestämma detta.

Du har rätt att vara ledig för utbildning

Som arbetstagare har man rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att kunna studera.

Du avgör själv hur mycket du behöver vara ledig för dina studier. Viktigt att tänka på är att arbetsgivaren har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om arbetsgivaren har goda skäl till varför en omplacering är nödvändig.

Kraven för att ha rätt till ledighet är att man arbetat hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller minst tolv månader de senaste två åren. Detta verkar du ha uppfyllt.

Det krävs vidare att dina studier följer en studieplan och du kan visa upp antagningsbevis eller liknande. Du kan med andra ord inte få ledigt för att studera på egen hand.

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din ledighet till senare om arbetsgivaren anser att det vore bättre för företaget. Vill din chef skjuta upp ledigheten upp till sex månader kan hen besluta det på egen hand. Om chefen vill skjuta upp din ledighet längre än sex månader krävs att arbetsgivaren får samtycke från den berörda lokala arbetstagarorganisationen d.v.s. facket på ditt jobb, även om du inte är med i facket.

Detta kan givetvis innebära stora problem för dig. Arbetsgivaren måste dock genast informera dig om att hen vill skjuta upp din tjänstledighet samt ange skälen till varför detta behövs.

Vissa undantag till denna lag om arbetstagares rätt till ledighet kan finnas i kollektivavtal. Det blir alltså återigen viktigt att undersöka det kollektivavtal som gäller för dig på din arbetsplats.

Hur du bör gå tillväga

Som jag förstår din information har du skrivit en ansökan. Har du redan lämnat in den kan du bortse från denna delen.

Du borde ansöka om ledighet i god tid innan dina studier startar. Om du ännu inte vet om du kommit in på utbildningen borde du skriva in i din ledighetsansökan att villkoret för ledigheten är att accepteras till utbildningen och att du annars vill fortsätta jobba.

Kom ihåg att studieledighet inte är semestergrundande.

Sammanfattning

Du har rätt att få ledigt för att studera men arbetsgivaren kan besluta om att skjuta upp din ledighet i sex månader och ibland även längre än så. Det är också arbetsgivaren som beslutar om vilka dagar du har rätt att vara ledig även om du bestämmer över hur mycket du vill vara ledig d.v.s. hur många dagar per vecka du vill vara ledig.

Blir det problem med arbetsgivaren är du välkommen att återkomma till oss så hjälper vi dig att lösa situationen.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (137)
2021-07-23 Fråga rätt till tjänstledighet för att studera
2021-05-08 Kan man kräva att få arbeta om man är heltids tjänstledig för studier?
2021-04-27 Condictio indebiti, åternetalning av felaktigt utbetald lön
2021-04-13 Kan jag söka ett annat jobb under tiden jag är tjänstledig för studier

Alla besvarade frågor (94628)