Har man skyldighet att ingripa när någon drunknar?

FRÅGA
Vad kan jag bli dömd för om jag är med min brorson på badhuset och jag ser att han drunknar men jag gör inget? Kan jag bli dömd för mord?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Lite generellt om ansvara att ingripa vid livsfarliga situationer
För att besvara din fråga får vi gå in på straffrättens område. I 3 kap brottsbalken (BrB) så behandlas brott mot liv och hälsa. Här finns de rekvisit som ska vara uppfyllda för att något ska vara ett mord. För att något ska vara mord så ska man ha berövat annan livet, vilket inte är fallet i detta scenario. Det finns dock andra bestämmelser, däribland, vållande till annans död, etc. Där räcker det att ens egna oaktsamma beteende har orsakat någon annans död. I huvudsak är även detta inte applicerbart i detta scenario.

Ett undantag från ovan kan dock vara om du har så kallad "garantställning", vilket innebär att man har plikt att agera. Garantställning finns typiskt i tre scenarion.

Om det står skrivet i lag, ex. Förälder som enligt föräldrabalkens bestämmelser om vårdnadsplikt måste ingripa för att barnet inte ska skadas. Om det är skrivet i avtal, exempelvis, badvakt, simlärare, livräddare, daghemspersonal, kanske även barnvakt.Om man själv orsakat en farlig situation.

Att vara på badhuset med sin brorson skulle kunna räknas in inom den andra gruppen. Då är du ändå där i viss mån som barnvakt.


Sammanfattning
Att låta bli att ingripa när någon drunknar är idag inte kriminaliserat såvida du inte har en garantställning, vilket du eventuellt har i detta fall. Du skulle inte bli dömd för mord men eventuellt oaktsamhetsbrotten som också finns i 3 kap BrB.


Annan använd källa
Se, SOU 1953:14 s.139, https://weburn.kb.se/metadata/607/SOU_8208607.htm.
Jag hoppas detta ger lite ledning i frågan!

Med vänliga hälsningar,

Isak Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (313)
2019-08-17 Vad gäller vid misshandel?
2019-08-07 Fosters straffrättsliga rätt.
2019-08-06 Är att nypa någon i näsan misshandel?
2019-07-31 Hamnar jag i registret om anmälan läggs ner?

Alla besvarade frågor (72151)