Har man samma rätt till hemtjänst om man flyttar, som i sin hemkommun?

2019-02-19 i Myndigheter
FRÅGA
Min mamma börjar bli gammal och lite glömsk. Hon bor 30 mil bort i egen villa. Har hjälp av hemtjänsten med bla dusch. Om hon säljer huset och flyttar in hos mig har hon då samma rättigheter som i sin gamla hemkommun att få hemtjänst och att så småningom komma in på ett äldreboende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen är Socialtjänstlagen (HÄR).

Rätt till bistånd som äldre ansöker om i form av hemhjälp, är ett ansvar som socialtjänsten har inom sitt område (2:1) och även kommunen inom sitt område (5:4-6). Vad din mamma i detta fall verkar vilja ha och behöva är hemtjänst eller ett äldreboende i framtiden, vilket faller in under biståndsbestämmelsen (SoL 4:1) gällande "livsföring i övrigt". Att beviljas detta är en individuell bedömning som prövas specifikt i varje enskilt fall, utav den kommun man är bosatt i.

Huvudregeln är alltså att den kommun där man är bosatt ska bistå med denna hjälp, (2a:3). Om din mamma sedan vill flytta till din bosättningskommun, alltså en annan kommun, så får hon istället ansöka om att få dessa tjänster och denna hjälp där.

Ansökan kan under vissa särskilda förutsättningar behandlas på samma sätt som för de som bor i kommunen, (2a:8-9).

Dessa särskilda förutsättningar är:

- På grund av hög ålder (det framfår inte hur gammal din mamma är men detta kan mycket väl vara uppfyllt)

- Ha ett varaktigt behov (tillståndet ska inte försvinna inom en överskådlig tid. Då en persons tillstånd är en följd av ålderdom ses detta inte förbättras)

- Av omfattande vård eller omsorgsinsatser (här menar man inte vanligen serviceinsatser så som hjälp med handling och städning, utan kontinuerliga insatser som rör personlig omvårdnad. Daglig hjälp med exempelvis påklädning och liknande talar som riktlinje omfattande)


Sammanfattning:

Din mamma behöver alltså ansöka om att beviljas bistånd i den kommun dit hon vill flytta. Under särskilda förutsättningar kan hennes ansökan komma att behandlas som om hon är bosatt där.

Jag rekommenderar din mamma alltså att ta kontakt med den kommun till vilken hon vill flytta och ansöka om bistånd där i form av hemtjänst och liknande hjälp för hennes behov. Är man inte nöjd med ett beslut så finns sedan en möjlighet att överklaga.

Jag hoppas att du känner att du fick koll över situationen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Lycka till.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (345)
2020-08-07 Rätt till ekonomiskt stöd
2020-07-31 Rätt att begära att en myndighet avgör ett ärende?
2020-07-31 Vad krävs för att som anhörig till EU-medborgare bli folkbokförd i Sverige?
2020-07-30 Vilka lagar styr kommuners verksamhet?

Alla besvarade frågor (82785)