Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?

2021-02-28 i Sjuk
FRÅGA
Hej! Jag är behovs/timanställd på ett företag, alltså har jag ingen sjuklön om jag skulle sjukskrivas som jag förstått det. När jag sökte jobbet stod det dock följande i jobbannonsen på arbetsförmedlingen: "Omfattning: heltid/deltid (50 - 100%), anställningsform: tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning." Betyder detta att jag har rätt till 50% sjuklön vid sjukskrivning eller står jag helt utan ersättning?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline.

Jag uppfattar det som att du undrar över huruvida du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare utifrån din nuvarande anställning. I detta fall blir sjuklönelagen tillämplig.

Har jag rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?

Du uppger att du har en behovs-/timanställning på företaget. En sådan benämns i juridisk mening som en intermittent anställning. Med detta menas det med att vid varje arbetstillfälle som uppstår, så uppstår det ett nytt anställningsförhållande. Sammanfattningsvis betyder detta att ifall det finns dagar emellan arbetspassen räknas dessa juridiskt sett inte "in" i anställningen.

Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Detta följer av 3 § första stycket sjuklönelagen.

För att du ska ha rätt till sjuklön måste du alltså ha jobbat minst fjorton kalenderdagar i följd. Sjuklönen hade i så fall gett dig ersättning för de dagar du var schemalagd och alltså inte för mellanliggande dagar. Detta eftersom sjuklönelagen enbart tar sikte på faktiskt inkomstbortfall, oavsett vilken anställning man innehar. För att komma fram till en närmare slutsats kring huruvida du faktiskt har rätt till sjuklön i detta fall hade jag behövt mer information om din anställning, inbokade arbetspass och dylikt.

Spelar det någon roll att annonsen angav en tillsvidare-/tidsbegränsad anställning?

Vad gäller din fundering kring att jobbannonsen på Arbetsförmedlingen kan denna i sig inte vara juridiskt bindande, utan detta hade varit något som hade kunnat tas upp vid ingåendet av anställningen från din sida. Ibland kan arbetsgivaren välja att erbjuda en arbetssökande en provanställning eller timanställning först för att få en idé om hur denne klarar av arbetsuppgifterna innan arbetsgivaren anställer en på heltid eller deltid, trots att jobbannonsen efterlyste en heltid/deltidsanställning. Det som är det avgörande i detta fall är alltså det anställningsavtal som du skrev under med arbetsgivaren.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?