FrågaARBETSRÄTTSjuk 24/10/2017

Har man rätt till sjuklön när man är timanställd?

Hejsan!

Jag jobbar som timanställd sfi lärare från 2017-04-10 till 2017-11-31.

Jag var sjuk i september 5 dagar och arbetsgivaren har betalt dem 4 dagarna (första dan var karensdag, det förstår jag).

Andra gången fick ja feber 39,2 och har sjukanmält mig i 5 dagar men fick inga pengar av arbetsgivaren. Chefen förklarar det med att timlönanställda får inga sjuklön.

Jag undrar har jag rätt till dem 5 (minus karensdag) dagarna om jag sjukanmälde mig. Vad kan jag hitta bäst förklaring om man är timanstäld och är sjuk?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler om sjuklön återfinns i Lag (1991:1047) om sjuklön.

Att vara timanställd är ingen anställningsform utan ett sätt att få betalt på. Det finns två olika typer av anställningsformer tillsvidareanställning (fast anställning) och tidsbegränsad anställning (exv. allmän visstidsanställning, säsongsanställning, vikariat och tidsbegränsad anställning för arbetstagare över 67 år (5 § LAS)), provanställning regleras i 6 § LAS. Huvudregeln enligt 4 § LAS är att om inget annat sägs gäller en anställning tills vidare.

Jag vet inte vilken anställningsform du haft men oavsett om du varit fast anställd, visstidsanställd eller provanställd så gäller enligt 3 § lagen om sjuklön att en arbetstagares rätt till sjuklön gäller från och med första dagen av anställningstiden.

Som du då säger är första dagen karensdag enligt 6 § lagen om sjuklön, och resterande dagar ska då ersättning utges med 80 %.

Problemet med att man är timanställd, alltså får betalt per timme man jobbar, är att arbetsgivaren endast är skyldig att utge ersättning för de timmarna arbetsgivaren bett dig arbeta. Sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Om man blir sjuk flera timmar eller övriga dagar får man ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar blir det försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden. Har du dock blivit lovad att arbeta så är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön om du blir sjuk. Alltså har man rätt till sjuklön för de timmar man hade inbokade pass.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000