Har man rätt till sjuklön?

Jag har en timanställning och jag jobbar varje dag. Jag är stationerad på ett vattenverk i Göteborg via ett städ företag. Min fråga är : får man sjukersättning om man blir sjuk?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetstagare har rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningen (3 § lag om sjuklön). Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § lag om sjuklön). Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. En sjuklöneperiod börjar inte om arbetstagaren inte avhåller sig från arbete åt arbetsgivaren (7 § lag om sjuklön).

Från dag 1 fram tills dag 14 betalas ut sjuklön alltså av din arbetsgivare. Därutöver betalas ut sjuklön i form av sjukpenning av Försäkringskassan och krävs att man gör en ansökan och uppfyller vissa kriterier. Vissa arbetsgivare betalar dock inte sjuklön och det innebär att du får sjukpenning fr.o.m. första dagen du är sjuk. Du kan kontakta din arbetsgivare för att ta reda på huruvida du har rätt till sjuklön eller inte. Du kan läsa mer om förhållandet mellan sjuklön och sjukpenning och hur du kan ansöka om sjukpenning här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo