Har man rätt till sjuklön?

2021-02-13 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag har en timanställning och jag jobbar varje dag. Jag är stationerad på ett vattenverk i Göteborg via ett städ företag. Min fråga är : får man sjukersättning om man blir sjuk?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetstagare har rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningen (3 § lag om sjuklön). Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § lag om sjuklön). Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. En sjuklöneperiod börjar inte om arbetstagaren inte avhåller sig från arbete åt arbetsgivaren (7 § lag om sjuklön).

Från dag 1 fram tills dag 14 betalas ut sjuklön alltså av din arbetsgivare. Därutöver betalas ut sjuklön i form av sjukpenning av Försäkringskassan och krävs att man gör en ansökan och uppfyller vissa kriterier. Vissa arbetsgivare betalar dock inte sjuklön och det innebär att du får sjukpenning fr.o.m. första dagen du är sjuk. Du kan kontakta din arbetsgivare för att ta reda på huruvida du har rätt till sjuklön eller inte. Du kan läsa mer om förhållandet mellan sjuklön och sjukpenning och hur du kan ansöka om sjukpenning här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (97717)