Har man rätt till semesterdagar under provanställning?

FRÅGA
Hej, har provanställning i 6 månader från 12 november 2018 till 11maj 2019, har jag rätt till några semesterdagar under denna period?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställdas rätt till semester finns i semesterlagen. Först ska sägas att anställningsavtal och/eller kollektivavtal kan reglera semestern på din arbetsplats på ett annorlunda sätt än vad lagen gör. Det kan därför vara bra att läsa igenom anställningsavtalet samt se om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. I mitt svar kommer jag nu att gå igenom vad som gäller enligt semesterlagen.

Hur många semesterdagar har man rätt till under ett år?
Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år (3 § semesterlagen).

Alla arbetstagare har rätt till sammanlagt 25 semesterdagar per semesterår (4 § semesterlagen). Om anställningen påbörjas efter 31 augusti har arbetstagaren rätt till endast 5 semesterdagar. Denna bestämmelse är tvingande, vilket betyder att arbetsgivaren inte kan avtala bort den.

I ditt fall innebär detta att du har rätt till 5 semesterdagar från perioden 12 november 2018 till och med 31 mars 2019. När det "nya året" börjar i april har du rätt till 25 semesterdagar under det semesteråret.

Under hur många semesterdagar kan du få semesterlön?
Att man kan ha rätt till semesterdagar innebär inte alltid att man har rätt att få lön (så kallad semesterlön) under dessa dagar. Det antal semesterdagar som du har rätt till semsterlön beror på hur många dagar du har varit anställd (7 § semesterlagen). Normalt tjänar man in ca två betalda semesterdagar per månad.

I de fall du har flera obetalda semesterdagar så får du välja själv om du vill ta ut semestern (8 § semesterlagen). Om arbetsgivaren begär det ska du lämna besked angående om du vill avstå från de obetalda semesterdagarna. Beskedet är bindande och man har inte rätt att ångra sig i efterhand och vilja ha obetald semester som man avstått från.

När kan man ta ut sina semesterdagar?
Om inget annat har avtalats ska semestern (oavsett om den är betald eller obetald) förläggas någon gång under perioden juni-augusti (12 § semesterlagen).

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (275)
2019-09-21 Hur mycket semestersättning har man rätt till under sjukskrivning?
2019-09-17 Har jag rätt till semesterersättning?
2019-09-15 Får arbetsgivaren bara in semestertillägget i lönen?
2019-08-26 Har jag rätt till semesterersättning?

Alla besvarade frågor (73804)