Har man rätt till rast under ett 7,5 timmars arbetspass?

2021-01-15 i Rast
FRÅGA
Hej, jag jobbar inom restaurangbranschen som timanställd och är ensam i restaurangen hela dagen. Min chef vill att jag nu ska arbeta pass på 7,5 timmar men inte få någon rast/paus. Detta eftersom chefen säger att i och med corona så har de inte råd att ha flera anställda på samma pass. Chefen berättar att jag kommer få betalt för alla 7,5 timmar där. Men jag kommer då inte ha någon paus eller rast och inte ha chans att äta lunch. Får det vara såhär eller har jag rätt att säga emot chefen? Om det finns stöd i lagen för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att arbetsgivare har rätt att bestämma var, när och hur arbetet ska utföras – i den mån inte annat följer av avtal eller lag. Arbetstidslagen begränsar dock arbetsgivarens rätt genom att ange regler kring arbetstid och vila. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (3 § arbetstidslagen).

Jag kommer även utgå från att arbetstidslagen blir tillämplig på ditt fall men notera att lagen undantar vissa personer så som företagsledare, hemarbete eller personer som har så kallat okontrollerat arbete (2 § arbetstidslagen).

En arbetstagare har rätt till rast alternativt måltidsuppehåll

Enligt lag har en arbetstagare rätt till rast efter fem i följd arbetade timmar. Rasten innebär ett avbrott från den ordinarie arbetstiden och att arbetstagaren inte är skyldig att kvarstanna på arbetsplatsen. Lagen anger inte hur lång rasten ska vara men enligt arbetsmiljöverket bör en rast vara 30 minuter (15 § arbetstidslagen).

Rasten får dock bytas ut mot måltidsuppehåll under vissa särskilda omständigheter exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall. Måltidsuppehåll innebär ett uppehåll från arbetet med syfte att exempelvis äta mat men arbetstagaren ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen och avbryta uppehållet vid behov av arbete. Detta uppehåll räknas in i arbetstiden och arbetstagaren har rätt att få betalt för denna tid (16 § arbetstidslagen).

Att ni är få anställda på arbetsplatsen alternativt att du är ensam på restaurangen skulle kunna vara omständighet som gör att måltidsuppehåll blir aktuellt. Det krävs inget tillstånd för att arbetsgivaren ska få tillämpa måltidsuppehåll men notera att det krävs särskilda omständigheter (se prop. 1970:5 s. 130 och 16 § arbetstidslagen).

Utöver rast eller måltidsuppehåll ska arbetsgivare också se till att arbetstagare får de raster som behövs. Lagen anger dock inte hur lång pausen ska vara men det ska vara en kortare vila som räknas in i arbetstiden (17 § arbetstidslagen).

Sammanfattning

Du har rätt till rast eftersom du jobbar mer än fem timmar i följd. Din arbetsgivare kan dock välja att byta ut din rast mot måltidsuppehåll under förutsättning att särskilda omständigheter föreligger. Att du är ensam på restaurangen skulle kunna innebära att sådana omständigheter föreligger.

Måltidsuppehåll innebär däremot inte att du inte har rätt till någon vila alls under arbetet utan tanken är att du ska ha tid att exempelvis äta lunch men samtidigt vara tillgänglig vid behov av arbete. Dessutom ska arbetsgivaren se till att du får de pauser som behövs.

Min rekommendation

Jag rekommenderar dig att först se över om det finns något kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar frågor om arbetstid och vila.

Rimligen ska det inte kunna krävas att du arbetar 7,5 timmar utan någon som helst vila genom rast, måltidsuppehåll eller paus. Om du är medlem i ett fackförbund kan du höra av dig till dem för att diskutera frågan. Du kan också kontakta arbetsmiljöverket och upplysa dem om omständigheterna varav myndigheten kan besluta om att göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Om du vill ha fortsatt hjälp med din fråga kan du även boka tid med en av våra kunniga jurister eller ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (88)
2021-04-30 Får min arbetsgivare införa rökförbud?
2021-03-31 Ersättning för utebliven rast
2021-03-02 Avdrag på lön för toapaus
2021-01-30 Skyldig att arbeta under obetald rast?

Alla besvarade frågor (92012)