Har man rätt till omplacering vid sjukdom?

FRÅGA
Är sjukskriven på grund av depression klarar inte av att jobba med ensamkommande flyktig pojkar. Vill ha en omplacering! Har man rätt till detta? Jobbar åt Ljusdals kommun.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet som gäller både när det handlar om arbetsbrist och när det handlar om personliga skäl. Arbetsgivaren har även ett rehabiliteringsansvar, som innebär att om en arbetstagare blir sjuk ska arbetsgivaren göra allt som är möjligt för att den sjuke arbetstagaren ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Om arbetstagaren trots rehabilitering inte återfår arbetsförmågan får arbetsgivaren säga upp arbetstagaren. Dock krävs då att arbetstagarens nedsättning är stadigvarandra och så väsentlig att denne inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.

I första hand försöker man få arbetstagaren att kunna återgå i sitt vanliga arbete, men om detta inte går finns en skyldighet att försöka omplacera arbetstagaren inom dennes kompetensram. Skyldigheten begränsas till vad som är skäligt i det enskilda fallet. Först om detta inte går har alltså arbetsgivaren rätt att säga upp arbetstagaren.

Jag råder dig att ta kontakt med ditt fackförbund, då de har bra koll på hur just din situation kan lösas på bästa sätt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (801)
2021-12-05 Har man rätt till alla de avtalade timmarna i ett anställningsavtal?
2021-12-03 Vad har man rätt till vid utebliven lön?
2021-11-30 Företrädesrätt till återanställning
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?

Alla besvarade frågor (97662)