Har man rätt till målsägandebiträde vid förtal?

FRÅGA
Hej! Jag har gjort en anmälan för förtal. Jag tror inte att detta kommer rubriceras som grovt förtal och därför tror jag inte att jag kommer ha rätt till målsägandebiträde. Om jag inte har rätt till det, kommer den tilltalade ha rätt till försvarare? Om den tilltalade skulle frikännas eller fallet ogillas, skulle jag då behöva stå för eventuella rättegångskostnader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer börja med att påpeka en sak som många inte vet om. Förtal är ett brott i brottsbalken 5 kap. 1 §. Enligt brottsbalken 5 kap. 5 § får inte brott som avses i 1-3 §§, alltså förtal, ledas till åtal av någon annan än målsäganden, alltså du. Detta är en särskild åtalsregel som gör att åklagare enbart har rätt att åtala i särskilda fall, sådana fall kan t ex vara då förtalet fått särskilt stor spridning (t ex offentliga personer som felaktigt hängts ut) eller om det handlar om unga personer (t ex Instagrammålet).

Enligt lagen om målsägandebiträde 1 § så förefaller det inte finnas några skäl att utifrån informationen i din fråga förordna något målsägandebiträde för dig på grund av ett förtal. Målsägandebiträden förordnas i regel för t ex sexualbrottsoffer, anhöriga till mordoffer m.fl.

Målet måste alltså anges till åtal av dig som målsägande, till detta kan du såklart anlita ett juridiskt ombud men du kommer alltså inte att representeras av en åklagare. Din motpart har rätt att anlita någon även den. I regel blir det så att den som förlorar får betala motpartens rättegångskostnader.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (119)
2021-02-28 Måste en advokat företräda sig själv i rättegång?
2021-02-18 Åklagare lägger aldrig ned åtal
2021-01-31 Byta offentlig försvarare?
2021-01-30 Kan ett barn driva process i svensk domstol?

Alla besvarade frågor (89888)