Har man rätt till lön under uppsägningstid?

FRÅGA
om jag förstår rätt.har man rätt till lön under uppsägningstiden även om man inte vill gå tillbaka till jobbet? till saken hör att min sambo har drivit denna bensinstation i ca 24 år. den nya butiks ägaren övertog macken den 4april i år.jobbade för han från 4 april till 7maj.blev uppsagd den 7 maj fick sluta 10maj .orsak samarbets svårigheter enligt han
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Frågor om uppsägning från anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS)

I 12 § LAS nämns att en arbetstagare har rätt till samma lön och anställningsförmåner under uppsägningstiden, även om den inte har några arbetsuppgifter. Anledning till uppsägningen har ingen betydelse.

Om man inte står till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden kan arbetsgivaren göra avdrag för inkomster som arbetstagaren under samma tid förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren kan även göra avdrag för inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde förvärvat 13 § LAS. Arbetsgivaren måste dock kunna bevisa detta! Kan arbetsgivaren inte bevisa att du fått inkomst från annan anställning eller att du uppenbarligen kunnat få inkomsten på annat sätt, så måste arbetsgivaren enligt lag ge dig samma lön och förmåner under uppsägningstiden.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll