Har man rätt till ett återköp av hund?

2020-07-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej Lawline! Jag är hundpsykolog (sedan 2001). Jag blev kontaktad av ett par med en treårig son som hade köpt en hund, en engelsk springer spaniel på 10 månader. Uppfödaren var ansluten till Svenska Kennelklubben. Uppfödaren uppgav att hunden var bra med små barn. Men redan första dagen blev barnet bitet i fingret så att det blödde. Jag tror att barnet skulle klappa medan hunden hade något ben eller annan tuggsak. Hunden har också skällt mot barnet på ett sätt som föräldrarna uppfattade som aggressivt. Jag blev tillkallad för att utvärdera hunden och börja träna den. Hunden är en fin hund på många sätt, dess problem är att den har tendens att vakta resurser. Barnet kan till exempel krama hunden, men om barnet kommer nära hunden när den har något eller är på väg att hämta något, så markerar hunden mot barnet. Mamman är förstås mycket orolig. Jag insåg att man inte kan träna en treåring och att det skulle krävas konstant övervakning av hund och barn eller ha dem separerade för att vara 100 procent säker. De vill att kennelägaren ska köpa tillbaka hunden, men hon är ovillig. Jag har också rått henne att vända sig till SKK, bli medlem där och sedan kunna kontakta deras jurist. Vad anser ni? Har köparen av hunden rätt att få en del av beloppet tillbaka? De betalade 14,000 kronor!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det kommer till djur och försäljning så har frågan varit uppe för diskussion flertalet gånger men inte genererat någon lagstiftningsmässig förändring vilket innebär att en SKK-registrerad uppfödare oftast ses som näringsidkare i det förhållandet vilket gör konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Hunden räknas alltså som lös sak i juridisk mening.

I KköpL 16 § står att varan ska överensstämma med vad som följer av avtalet vad gäller art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Avviker varan från detta, har säljaren medvetet undanhållit viktig information (alltså vilselett på något sätt) eller om varan på något annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta så anses varan vara felaktig och man kan då vidta vissa åtgärder, t ex ett återköp, skadestånd eller annat som följer av KköpL 22-31 §§.

Så till problemet.

Som du säkert vet med din erfarenhet av hundar så finns inga garantier, trots att man som uppfödare bedriver ett seriöst och långsiktigt avelsarbete, och särskilt inte när det kommer till mentala egenskaper. Det skulle innebära att hundar som inte presterar som avsett skulle kunna bli föremål för juridiska tvister vilket inte skulle vara försvarbart eller hållbart i längden. Det finns inget sätt att garantera att ens den snällaste hundrasen kommer att reagera som vi vill och önskar, att garantera det skulle vara omöjligt och eftersom det inte går att avtala om så kan man heller inte hävda det som ett fel.

Det finns vissa extrema undantagsfall vad gäller fel på hundar men det har då handlat om hundar som haft så grava höftledsfel att de avlivats i förväg och det har visat sig att uppfödarna i fallet medvetet avlade på föräldradjur med svåra fel och underlät att berätta om detta till köparna och dessutom underlät att berätta att det inte gick att försäkra valpar som hade så felaktiga föräldradjur. I det fallet blev utkomsten skadestånd eftersom det gick att bevisa att felet var en direkt följd av avelsarbetet och något som hade gått att undvika.

Vad gäller mentala egenskaper, såsom att tåla barn eller att inte uppvisa bevakning av resurser går det inte att härleda samma händelsekedja eller samband mellan medveten dålig avel och sannolikheten att hunden ska bli felaktig på ett sätt som föranleder skadestånd.

Det är alltså upp till uppfödaren om de vill köpa tillbaka hunden och till vilket pris. Ett hundköp är alltid förenat med viss chanstagning, det är därför självklart önskvärt att man köper en hund från en duktig erfaren SKK-ansluten uppfödare och kontrollerar föräldradjuren bakåt, mer än så går tyvärr inte att göra. Köparen kan såklart sälja hunden vidare till överenskommet pris till en ny ägare om inte uppfödaren vill köpa tillbaka den!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1163)
2021-03-01 Ersättning för skador på grund av felaktig vara
2021-03-01 Ersättning vid fel i vara
2021-02-28 Gäller garanti för begagnade varor?
2021-02-28 Konsumentköplagens tillämpningsområde

Alla besvarade frågor (89860)