Har man rätt till ersättning om man skadas vid en operation?

FRÅGA
Hej! Jag gick i genom en huvudoperation och fick en nervskada som går till tungan med mycket lidande och som är permanent. Har jag rätt till ersättning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man har drabbats av en skada vid en operation kan man ha rätt till så kallad patientskadeersättning. I mitt svar kommer jag att kortfattat gå igenom de grundläggande kraven som måste vara uppfyllda för att du ska få rätt till patientskadeersättning.

Patientskadeersättning - hur fungerar det?

Man behöver inte bevisa att läkaren har gjort något fel för att kunna få patientskadeersättning. Det man måste visa är istället att skadan är en sådan skada som ger rätt till ersättning. Bestämmelser om vilka skador som ger rätt till patientskadeersättning finns i patientskadelagen.

Man kan ha rätt till patientskadeersättning på flera olika grunder. Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av t.ex. en viss behandling om skadan hade kunnat undvikas om en annan typ av behandling hade valts, eller om medicin eller sjukvårdsutrustning använts på ett felaktigt sätt eller vid rena olycksfall i samband med vård eller behandling. Om något av dessa krav eller de övriga krav som ställs i lagen är uppfyllda skulle du alltså kunna ha rätt till ersättning. I patientskadelagen 6 § hittar du fler grunder som kan ge rätt till ersättning.

Det finns också undantag från rätten att få patientskadeersättning. Sådan ersättning lämnas inte om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet. Dessa undantag finns i patientskadelagen 7 §.

Slutsats och rekommendationer

Det är möjligt att du har rätt att få patientskadeersättning, men eftersom jag inte vet något om omständigheterna i ditt fall kan jag tyvärr inte göra någon bedömning av detta. Om du vill göra en skadeanmälan ska du vända dig till din vårdgivares försäkringsgivare. På följande hemsidor hittar du massor av användbar information om patientskadeersättning, hur mycket ersättning du kan få och hur du ska göra om du vill anmäla en skada.

https://www.pff.se/patient/

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/ersattning-vid-patientskada/

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (213)
2020-05-18 Har jag rätt till patientskadeersättning?
2020-05-18 Fått komplikation efter operation - kan jag begära ersättning?
2020-05-14 Hur gå vidare vid missnöje med vårdbeslut?
2020-05-13 Kan jag ansöka om förstörande av journal?

Alla besvarade frågor (80337)