Har man rätt till ersättning om ens tand gått sönder p.g.a. att man bitit i en skruv som låg i maten?

FRÅGA
Beställde en pizza på en restaurang. I den låg en skruv som jag bet på och förlorat en bit av min tand. Har jag rätt till någon ersättning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). För skada som en arbetstagare orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast om det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (4 kap 1 § SkadestL). Skadestånd till den som lidit personskada omfattar bland annat ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande samt inkomstförlust (5 kap 1 § SkadestL).

I ditt fall

Att du förlorat en bit av din tand innebär att du lidit en personskada. Ersättning för en personskada kan du få för eventuella tandläkarkostnader eller inkomstförlust du har till följd av att tanden gått sönder. För att få ut skadeståndet kan du i tingsrätten stämma den som orsakat skadan. Den som din stämning riktar sig mot kan antingen vara den anställde eller arbetsgivaren som har ett s.k. principalansvar för sina anställda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (216)
2021-06-09 Kan man ansöka om stämning för reparationskostnader vid trafikbrott?
2021-06-04 Banken har visat fel fonddata i bankappen, vad kan jag göra?
2021-05-31 Kräva skadestånd
2021-02-28 Skadestånd vid åtalsunderlåtelse

Alla besvarade frågor (93070)