Har man rätt till en tillsvidareanställning efter 10 år i samma bransch?

2021-08-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Anställning på timme vid behov under 10år i golv och plattsättarbranch. Är det lagligt? Har man inte rätt till tillsvidareanställning då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om din timanställning sedan 10 år tillbaka enligt lag ska ha gått över till en tillsvidareanställning eller om det är okej att vara timanställd i 10 år. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (förkortas LAS).

Har jag rätt till en tillsvidareanställning efter 10 år i samma bransch?

Det som avgör huruvida en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning är hur länge man sammanlagt har jobbat hos samma arbetsgivare under en femårsperiod.

Om man som arbetstagare har en allmän visstidsanställd övergår anställningen till en tillsvidareanställning om man har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än 2 år under en femårsperiod. Likaså gäller om man har ett vikariat. En anställning övergår också till en tillsvidareanställning om man har haft tidsbegränsade anställningar, (t.ex. visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning), som har varat sammanlagt i 2 år, förutsatt att anställningarna följer på varandra.

Anställningar anses ha följt på varandra om man tillträder den nya anställningen inom 6 månader från det att den förra slutade (5a § LAS).

Kollektivavtal

Det kan finnas kollektivavtal på din arbetsplats som sätter andra regler angående övergången än de jag beskrivit ovan (2 § LAS).

Sammanfattning

Svaret på din fråga beror alltså på om du uppfyller kraven som jag förklarat ovan avseende sammanlagd arbetstid eller inte. Notera också att det ska vara hos samma arbetsgivare. Har du kontinuerligt bytt arbetsgivare under dessa 10 år så innebär inte arbetserfarenheten du fått som sådan att du enligt lag ska ha en tillsvidareanställning.

Mitt konkreta råd till dig är att kontakta ditt fackförbund för en personlig utredning avseende just ditt fall och dina omständigheter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?