Har man rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass?

2021-05-12 i Rast
FRÅGA
Jag är 16 år och är anställd för enstaka dagar. När jag jobbar fem timmars pass har jag en kvarts rast men jag har läst att jag måste ha minst en halvtimmes rast om jag jobbar 4,5 timmar. Är det okej att jag har en kvart mitt i eftersom jag inte jobbar 4,5 timmar streck eller måste det vara en halvtimme?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass. Arbetstidslagen reglerar rätt till rast så jag kommer därför utgå från denna lag. Notera dock att lagen undantar vissa personer så som företagsledare, hemarbete eller personer som har så kallat okontrollerat arbete (2 § arbetstidslagen).

Lagen är även semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (3 § arbetstidslagen).

Arbetstagare har rätt till rast men lagen anger inte hur länge

Enligt lagen har en arbetstagare rätt till rast efter fem i följd arbetade timmar. Rasten innebär ett avbrott från den ordinarie arbetstiden och att arbetstagaren inte är skyldig att kvarstanna på arbetsplatsen. Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt Arbetsmiljöverket bör en rast vara minst 30 minuter (15 § arbetstidslagen).

Rast får dock bytas ut mot måltidsuppehåll vid händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall. Måltidsuppehåll innebär att arbetstagaren inte har rätt att lämna arbetsplatsen men tiden räknas däremot in i arbetstiden, det vill säga att arbetstagaren har rätt att få betalt för måltidsuppehållet (16 § arbetstidslagen).

Sammanfattning

Först och främst bör du kontrollera om eventuellt kollektivavtal på din arbetsplats reglerar särskild tid angående rätt till rast. I annat fall har du rätt till rast vid fem i följd arbetade timmar. Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt Arbetsmiljöverket bör rasten vara minst 30 minuter.

Om du upplever att du får för lite rast och att arbetsmiljön därmed brister kan du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare och försöka lösa problemet. Om denne inte vidtar några åtgärder kan du kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen om sådan finns.

Om du är medlem i ett fackförbund kan du även vända dig till dem för att få mer hjälp. Du kan också ta kontakt med Arbetsmiljöverket för svar på frågor och anmälan om dåliga arbetsförhållanden.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (96)
2021-12-02 Hur länge får man arbeta utan rast?
2021-08-19 Har man rätt att sluta tidigare istället för att ta rast?
2021-08-08 Måste jag ha uppsyn över arbetsplatsen under min rast?
2021-08-08 Har arbetsgivaren rätt att begära att jag ska jobba 9 timmar utan rast?

Alla besvarade frågor (97637)