Har man rätt att ta tillbaka en överlåten hund?

2017-03-09 i Gåva
FRÅGA
Hej! Jag hade för ungefär 4 månader sedan en hund som jag haft sedan hon var valp, hon är idag 3,5 år. Jag flyttade hemifrån vid det tillfället då jag inte kunde ha kvar henne, men nu fick jag reda på för några dagar sedan att damen som har henne i dagsläget försökte para henne direkt när hon fick hunden.Jag tycker inte detta är relevant då det vart en akut omplacering och hon knappt känner min hund och därför skulle jag vilja försöka få tillbaka henne men är inte säker på att den nuvarande ägaren kommer gå med på detta. Min hund är varken skriven på mig eller på den nuvarande "ägaren".Finns det någon chans för mig att få tillbaka henne?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av din fråga om du har överlåtit hunden som en gåva, om du har lånat ut hunden eller om du har sålt hunden. Jag kommer därför att reda ut vad som gäller i de olika situationerna.

Gemensamt för alla former av överlåtelse

Gemensamt för alla situationer, dvs. oavsett om det rör sig om en gåva, ett lån eller en försäljning, gäller att hundar i lagens mening är lös egendom. De regler som gäller för alla former av lös egendom är därmed tillämpliga.

Om du har givit bort hunden som en gåva

Som huvudprincip gäller att en gåva är bindande och inte kan återkallas om gåvan har överlämnats till gåvomottagaren (1 § gåvolagen). För att gåvan ska kunna återkallas krävs i så fall att gåvomottagaren har fått ta emot gåvan på vissa villkor som gåvomottagaren har brutit mot, t.ex. att mottagaren av din hund inte får försöka para hunden under en viss tid men ändå har gjort det (även muntliga villkor är giltiga även om dessa blir svårare att bevisa). Av din fråga att döma verkar det dock inte finnas något sådant villkor och därför är min bedömning att det blir svårt att kräva att få tillbaka hunden på denna grund.

Om du har sålt hunden

Vid försäljning av hundar är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Det finns endast ett fåtal reglerade situationer i köplagen där en så kallad hävningsrätt tillkommer säljaren. Om köparen inte har betalat för hunden har du rätt att häva köpet. Detta förutsätter dock att ni i samband med köpet eller innan köpet har kommit överens om att du ska ha hävningsrätt vid väsentligt dröjsmål med betalningen (51 och 54 § köplagen). Om inget sådant förbehåll finns eller om köparen redan har betalat för hunden är denna möjlighet inte aktuell.

Om du har lånat ut hunden

Vid lån gäller att du juridiskt sett fortfarande är ägare till hunden. Då har du möjlighet att kräva att få tillbaka din hund.

Avslutande kommentar

Avlutningsvis kan sägas att det tyvärr är mycket svårt att få tillbaka en hund om den har sålts eller givits bort (dvs. om det inte rör sig om ett lån). Det är en allmän princip inom svensk avtalsrätt att avtal ska hållas och på grund av detta är hävningsmöjligheterna få.

Om du har någonting mer du vill tillägga är du varmt välkommen att använda kommentarsfältet här nedanför.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (743)
2021-09-19 Får skadestånd ges som gåva till någon som utsatts för brott?
2021-09-18 Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom
2021-09-18 Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?
2021-09-14 Är löfte om gåva av fastighet bindande?

Alla besvarade frågor (95746)