Har man rätt att ta bort grannens buskar som tränger in på sin tomt?

2015-08-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vår granne vill plantera en häck, det vill inte vi. Jag har förstått att vi kan kräva att de planterar häcken så långt in på sin sida att den färdigväxta häcken enbart når till tomtgräns. Jag har läst kommentarer på olika forum att jag även kan kräva att de skall kunna gå på sin sida gränsen för att kunna sköta/klippa häcken, stämmer detta? Var kan jag i sådana fall hitta den skrivningen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I Jordabalkens 3 kap regleras rättsförhållanden mellan grannar. I 3 kap 1 § stadgas att fastighetsägare är skyldig att ta skälig hänsyn till sin omgivning. Vidare stadgas i 3 kap 2 § att om rot eller gren tränger sig in på en grannes fastighet har man rätt att ta bort denna. Om åtgärden att ta bort det som tränger sig in på ens tomt kan medföra skada för ägaren skall denne däremot först ges tillfälle att själv ta bort roten eller grenen.

Detta innebär att din grannes häck skall planteras så att den står på dennes tomt och inte ”tränger in” över tomtgränsen till er tomt. Om det trots allt växer över grenar på er tomt har ni rätt att ta bort detta men ge ägaren först tillfälle att göra det själv om risk för att borttagning av grenar kan medföra skada för ägaren.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85278)