Har man rätt att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal med tre månaders uppsägningstid?

2019-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Om man hyr en hyresrätt i andra hand med kontrakt som är tidsbestämt. Kan man säga upp hyreskontraktet enligt jordabalken med tre månaders uppsägning, trots att avtalet löper ut om fyra månader? Har hört att värden inte kan bortskriva tre månaders uppsägning även om avtalet är tidsbestämt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring hyresrätter finns i hyreslagen i 12 kap. Jordabalken. Jag kommer utgå i mitt svar från att lägenheten är en bostadslägenhet.

Det stämmer att en hyresgäst alltid har rätt att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal så att det upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar tre månader från när uppsägningen gjordes (12 kap. 5 § första stycket JB). Det innebär att om en hyresgäst säger upp hyresavtalet 1 juni kan avtalet upphöra att gälla tidigast 30 september. Säger hyresgästen upp hyresavtalet den 30 juni kan avtalet också upphöra att gälla tidigast 30 september. Beroende på när under månaden uppsägningen görs kan därför uppsägningstiden bli som kortast mellan tre till fyra månader.

Det stämmer även att hyresvärden inte kan kringgå hyresgästens rätt till uppsägning enligt ovan. Det beror på att reglerna i hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån (12 kap. 1 § femte stycket JB). Det innebär att till exempel ett villkor i ett hyresavtal om att en längre uppsägningstid för hyresgästen än den ovan ska gälla blir utan verkan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1273)
2020-01-16 Uppsägning vid hyra av lokal
2020-01-14 Hur lång uppsägningstid har man när man hyr ett rum rum i en privat bostad och själv säger upp hyresavtalet?
2020-01-08 Formkrav för hyresgästs uppsägning av hyresavtal
2019-12-31 Muntliga hyresavtal - Bindande?

Alla besvarade frågor (76383)