Har man rätt att ingripa med våld för att avbryta en pågående misshandel?

FRÅGA
Hej jag har en fråga?T.ex om man är på krogen med en vän och senare så hamnar min vän i konflikt men en annan person som leder till bråk och slagsmål. Under tiden så hinner personen som slås med min vän ta tag i en flaks och slå sönder den så att det bli en tillhygge. Har jag rätt att slå de andra personen för att rädda min vän, så att han inte blir utsatt för livshotande fara, även om det kan bli så att den andra personen blir då skadad?Har hört något om lagen om att hjälpa annan i fara men kommer inte ihåg den.Med vänliga hälsningarA
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man har rätt att ingripa med våld mot en person som hotar en tredje person med kraftigt våld.

Det scenario du beskriver skulle kunna anses som nödvärn. Regler om nödvärn finns i 24 kap. Brottsbalken. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom (24 kap. 1 § brottsbalken). Huvudregeln här är att våld kan bemötas med lika våld, vilket innebär att så länge den som agerar i nödvärn i sin våldsanvändning inte passerar gränsen för vad som är uppenbart oförsvarligt har denne inte begått ett brott.

För att ett ingripande av det beskrivna slaget ska vara tillåtet krävs alltså att våldet används för att avbryta ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp (i detta fall misshandel), samt att det våld som används inte är att betrakta som uppenbart oförsvarligt. Det går alltså inte att ge ett konkret svar på när man har rätt att ingripa med våld, då detta beror på omständigheterna i den individuella situationen och vilken grad av våld som används.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (137)
2019-08-29 Nödvärn till försvar av någon annan
2019-08-27 Att skjuta mot en inkräktare kan falla inom rätten till nödvärn
2019-08-20 Handlar jag i nödvärn när jag håller ned mitt barn för att motverka att han skadar mig eller andra?
2019-07-30 Diskriminering av hyresvärd och nödvärn

Alla besvarade frågor (73804)