Har man rätt att häva köp av en bil?

2021-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en bil 27/4 av en bilfirma och nu 3/6 slutade bromsarna att fungera, på morgonen när jag körde till jobbet fungerade de som vanligt men på kvällen från jobbet behövde jag trycka bromsen i botten för att den ens skulle ta litegrann, varnade för att det var lite bromsvätska, jag lyckades stanna och fylla på men det rann rakt igenom. Om jag varit ute på en långkörning hade det varit livsfarligt då det kom så plötsligt. Tvingades ta bärgare till verkstaden och där har de bytt bromsslangen som var trasig samt bromsröret. Jag ringde bilfirman men han säger att det är förslitningsfel och såna täcker inte garantin, verkstaden säger att det inte är det. Jag vill helst häva köpet eller göra ett återköp då det känns som att jag bara kommer få mer fel på den här bilen. Har jag rätt till ett återköp?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt det information du har angett har du köpt bilen från en bilfirma. Detta innebär att det angivna situationen omfattas av konsumentköplag (1990:932) [KköpL]. KköpL är tillämplig eftersom en bil är en lös sak och det har köpts av en näringsidkare dvs bilfirman (1 § KköpL). Vidare är det även bra att veta att lagen är utformad till fördel för köparen/konsumenten (3 § KköpL).

Fel på vara

Att bromsarna på bilen inte fungerar som de ska innebär att bilen inte stämmer överens med avtalet och är inte ägnad för de ändamål för vilka bilar i allmänhet används för. Det är med andra ord fel på varan (16 § 1st. 1p. KköpL). Det finns många punkter i 16 § som kan tillämpas för att styrka påståendet att det är fel på varan. En bil förväntas kunna användas i flera månader och år. Därför kan det sägas att bilen avvek från vad du som köpare kunde med fog förvänta dig och är återigen felaktig (16 § 2 st. 3 p. KköpL). Här kan vi även argumentera för säljarens upplysningsplikt. Säljaren har en skyldighet att upplysa dig om sådant förhållande kring varans egenskap som kan vara av värde för dig att veta (16 § 2 st. 2 p. KköpL). Har säljaren inte informerat dig om felaktiga bromsar, (vilket jag antar säljaren inte har gjort) kan du åberopa fel på vara. Ett fel föreligger även om varan inte stämmer överens med de uppgifter om varan som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan (19 § 1 st. KköpL).

En viktig tidpunkt för att avgöra om det föreligger fel på vara är när varan avlämnats. Av frågan framgår det att varan avlämnats i slutet av april. Säljaren ansvarar därför endast för de fel som har funnits innan varans avlämnande (20 § KköpL). Det finns även en presumtionsregel som innebär att all fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet (20 a § KköpL).

I det angivna fallet har felet visat sig två månader efter avlämnandet vilket innebär att det presumeras ha funnits redan innan köpet. Detta innebär att felet med bromsarna är ett rättsligt fel och säljaren är ansvarig för att åtgärda felet.

Däremot är säljaren endast ansvarig att åtgärda felet om reklamation har gjorts inom skälig tid. Eftersom du har angivit att du har varit i kontakt med bilfirman angåendet felet, utgår jag ifrån att reklamation har skett inom skälig tid. (23 § KköpL).

Påföljder

I första hand har du rätt till avhjälpande och omleverans om det är möjligt och kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § KköpL). Om dessa påföljder inte kan tillämpas blir det istället fråga om prisavdrag eller hävning (28 § KköpL). Du har även rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, dvs kostnader för att fixa bromsarna (28 § 2 st. kköpL). Om du däremot vill häva köpet kan du göra det om det är av väsentligt betydelse (29 § KköpL). I detta fall kan det anses vara av väsentligt betydelse eftersom det är en allvarlig och stor fel som har uppkommit.

Slutligen har du även rätt till skadestånd för det skada du har lidit på grund av att varan har varit felaktig. Säljaren blir däremot inte skadeståndsskyldig om felet berodde på ett hinder utanför säljarens kontroll (30 § KköpL).

Sammanfattningsvis, har du rätt till att häva köpet helt eftersom felet har varit väsentligt. Däremot kommer avhjälpande och omleverans först vilket innebär att säljaren har rätt att avhjälpa felet om möjligt även om du begär hävning av köpet (27 § KköpL).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa Salehy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1294)
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?

Alla besvarade frågor (96481)