FrågaKÖPRÄTTKöplagen02/08/2019

Har man rätt att hålla inne betalningen när man har betalningskrav på säljaren?

Hej!

Har köpt en maskin för c:a 40.000 sek, (i företagets namn, ett AB)

betalade hälften i förskott,

slutbetalningen som skulle betalas efter leverans har vi inte

betalat då varan var trasig vid leverans.

Leverantören har skickat reservdelar & vi har själva reparerat maskinen

mha av dessa reservdelar. Vi har sedan försökt få leverantören att dra

av kostnaden för vårat reparationsarbete från slutbetalningen, (c:a 4-5.000 kr)

men de kräver fullt betalt.

Ärendet verkar nu gå till domstol,

handlar jag rätt?

eller borde jag betala hela beloppet & sedan skicka en egen faktura för reparationsarbetet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ditt företag har köpt en maskin blir köplagen (KöpL) tillämplig. Viktigt att komma ihåg är att KöpL är dispositiv vilket innebär att den enbart gäller om ditt företag och säljaren inte avtalat om något annat, se 3 § KöpL. I första hand gäller alltså ert avtal och i andra hand gäller KöpL.

Jag förstår din fråga som att säljaren var ansvarig för varan under leveransen. Detta regleras i första hand i ert avtal. Om säljaren själv levererade varan är de också ansvariga för varan under leveransen. Däremot om säljaren överlämnade maskinen till en självständig transportör och ni inte avtalade om något annat var säljaren antagligen inte ansvarig för varan under leveransen.

Vilka rättigheter har ditt företag?

Då varan var trasig när ni fick den levererad står det klart att varan var felaktig. När det föreligger fel i varan har ni som köpare rätt till ett antal olika påföljder, se 30 § KöpL. I det här fallet verkar det som att säljaren gått med på att avhjälpa felet genom att skicka reservdelar. Säljaren är dock skyldig att avhjälpa felet utan kostnad för ditt företag och om ni själva måste avhjälpa felet har ni rätt till ersättning för detta, se 34 § KöpL.

Det står klart att det var fel på maskinen och ditt företag har därmed rätt till att säljaren avhjälper felet utan kostnad för er. Eftersom ni själva fått reparera felet har ni rätt till ersättning för dessa kostnader.

Har ni rätt att hålla inne betalningen?

Om köparen har krav på ersättning på grund av felaktig vara har köparen rätt att hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar kravet. Ni har alltså ett krav på en ersättning på uppskattningsvis 5000 kr och ni har då rätt att hålla inne denna del av betalningen, men inte mer. Om ni håller inne en större del av betalningen innebär det att ni själva begår ett kontraktsbrott. I sådana fall kan säljaren kräva er på ränta, skadestånd och eventuellt häva köpet, se 71, 57 och 54 §§ KöpL.

Skadeståndsmöjligheter

Det är möjligt att ditt företag kan kräva skadestånd av säljaren. Som huvudregel har ni rätt till ersättning för alla skador ni lidit, se 40 § KöpL. Då jag inte känner till alla omständigheterna i fallet kan jag inte uttala mig om ifall ni har rätt till skadestånd av säljaren, men ifall ni har lidit några mer skador av att varan var felaktig är det troligt att ni har rätt till ersättning för detta.

Vad bör ni göra nu?

Eftersom ni själva har fått reparera den felaktiga varan har ni rätt till ersättning för dessa kostnader. Därmed har ni rätt att hålla inne den del av betalningen som ni kräver i ersättning, d.v.s. uppskattningsvis 5000 kr. Håller ni inne mer än detta begår ditt företag kontraktsbrott. Jag rekommenderar att ni betalar säljaren återstående summa ni avtalat om med avdrag för ersättningen ni kräver.

Eftersom du bokat telefonrådgivning kan vi fortsätta diskutera ditt ärende då. Jag kommer att ringa dig idag vid 16:00. Om tiden inte passar får du gärna kontakta mig på axel.bellander@lawline.se.

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?