Har man rätt att få veta vem som har begärt ut allmänna handlingar?

FRÅGA
Hej! Min fråga är.....Jag har skulder hos kronofogden. Har löneutmätning. Och en avslagen ansökan om skuldsanering! P.ga att jag blivit anmäld till ekobrottsmyndigheten! För " i korta" drag...skrivit över 2 andelar av 2 hus! Fast jag förekom hos kronofogden. Vilket jag inte reagerade på då! Eftersom min tillvaro rasat!!! Ingen!! Mer än jag visste om mina skulder! Inte heller min Mamma. Men jag är kallad på personutredning! Och tingsrätt i oktober.......Men " någon" har tydligen begärt ut min historia! Från kronofogden. Den personen anmälde mig! Och undertecknade med,,, " medborgare" till ekobrottsmyndigheten! Har jag oxå rätt att få veta vem som begärt ut mitt " liv"!! Eftersom de verkar som handlingarna är offentligt!!! Va tror ni?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i en av Sveriges grundlagar, Tryckfrihetsförordningen (TF).

Jag uppfattar att din fråga är om du har rätt att få veta med som har begärt ut allmänna handlingar som berör dig från Kronofogden.

Har man rätt att få veta vem som har begärt ut allmänna handlingar?

I Sverige har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter (2 kap. 1 § TF). Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. En myndighet får inte lov att efterforska vem personen som begär ut allmänna handlingar är eller vilket syfte hen har med sin begäran. Dock får myndigheten efterforska om det behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns ett eventuellt hinder mot att handlingen lämnas ut (2 kap. 18 § TF). Ett sådant hinder är exempelvis sekretess (2 kap. 2 § TF).

Den som har begärt ut en allmän handling har rätt till att vara anonym. Den person som de allmänna handlingarna berör, kan därför inte kontrollera vem som har begärt ut en viss handling om hen.

Sammanfattning

Det går inte att ta reda på vem som har begärt ut en viss allmän handling, även om handlingarna handlar om en själv. Detta beror på att det finns en anonymitetsprincip som säger att var och en får lov att begära ut allmänna handlingar anonymt. Myndigheter har ett efterforskningsförbud och får inte lov att undersöka vem personen som begär ut handlingar är eller vad hen ska ha uppgifterna till. Ett undantag till denna anonymitet är om det föreligger sekretess för uppgifterna som kräver att myndigheten undersöker om det finns ett hinder för att handlingarna lämnas ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?