Har man rätt att få tillbaka handpenning vid uteblivet köp?

Hej, jag har betald 10000kr handpening för bilen, men köpt jag bilen inte. Bilhaldlare vill inte tillbaka pengar. Finns non mojlighet att tillbaka pengar? Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen är tillämplig under förutsättning att bilhandlaren är näringsidkare i förhållande till dig. Jag har tolkat det som att så är fallet.

I 37 § konsumentköplagen framgår att om en köpare avbeställer en vara före den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast köpet och kräva betalning. I samma bestämmelse framgår att säljaren istället har rätt till ersättning enligt 41 §.

I 41 § konsumentköplagen framgår bland annat att om köparen avbeställer en vara har säljaren rätt till ersättning för särskilda kostnader som han har haft att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt. Säljaren har enligt samma bestämmelse rätt till ersättning för särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen samt ersättning för förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

En handpenning kan ses som en gardering för eventuella förluster som säljaren riskerar att drabbas av om köparen inte fullgör köpet. Med hänsyn till att en säljare har rätt till viss ersättning om köparen avbeställer en vara, kan säljaren även anses ha rätt att behålla hel eller del av handpenning för att ersätta sina förluster. Det förutsätter dock att säljaren kan bevisa vilka förluster/skador som denna har drabbats av. Om det visar sig att säljaren inte har lidit någon förlust/skada utav avbeställningen kan det möjligtvis tala för att du har rätt att få tillbaka handpenningen.

Huruvida du har rätt att få tillbaka betald handpenning eller inte kan vara beroende på vad som är avtalat mellan er. Om det är avtalat att motparten har rätt att behålla handpenningen vid uteblivet köp, kan det bli svårt att få tillbaka handpenningen. Om det däremot är avtalat att du ska få tillbaka handpenningen vid uteblivet köp, ska du i regel kunna få tillbaka handpenningen. Det framgår inte av din fråga om ni hade avtalat om något gällande handpenningen. Om inget finns avtalat har motparten i regel rätt till ersättning i enlighet med 41 § konsumentköplagen om denna kan bevisa förlust/skada och handpenningen kan då som sagt ses som att motparten har garderat sig för eventuell förlust/skada.

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att bäst möjlighet att få tillbaka handpenningen är om det var avtalat att du skulle få denna tillbaka vid uteblivet köp. Eller i det fall inget avtal har träffats, om motparten inte kan anses ha drabbats om någon förlust eller skada.

Vänlig hälsning,

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo