FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt11/03/2014

Har man rätt att få ta del av misstanke samt rätt att bli förhörd?

Hej! För fyra veckor sedan fick jag telefonledes besked från polisen om att mina tre barn (i veckorna boende hos mamman och på helger och lov hos mig) förhörts i närvaro av personal från soc. Jag var misstänkt för något brottsligt gentemot barnen, som modern anmält mig för, berättade polismannen. Vad jag misstänks för har jag inte fått veta. Än mindre har jag fått bli förhörd. Mina jaktvapen och licenser beslagtogs omedelbart och polisen begär att jag inte träffar eller ens kontaktar mina barn. Nu har det gått fyra veckor och inga besked lämnas. Vare sig från polisen eller soc. Kan jag inte begära att åtminstone få veta vilka misstankar som riktas mot mig? Kan jag rimligen begära att få bli förhörd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Rättegångsbalken 23 kap. 18 § kan man läsa att då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brott ska denne när den hörs, underrättas om misstanken. Det innebär alltså att om polisen skäligen misstänker dig för något brott så har du rätt att få ta del av misstanken, dock först när de väljer att förhöra dig.

Det finns inte någon skyldighet för polisen att hålla förhör med dig bara för att det finns en misstanke om brott, därför kan du inte heller begära att få bli förhörd.

Med skäligen misstänkt menar man att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka visar att en person begått gärningen. Skäligen misstänkt är en låg grad av misstanke, de som används är:

- Kan misstänkas – ex. Flera personer fanns på plats men inget talar för att någon speciell begått brottet.
- Skäligen misstänkt – ex. Ett vittne har sett en person vid brottsplatsen.
- På sannolika skäl misstänkt – ex. Ett vittne har sett någon begå brottet
- Tillräckliga skäl för åtal – ex. Åklagarenkan förvänta sig en fällande dom. Rätten kommer finna det ställt utom rimligt tvivel att personen begått brottet.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo