Har man rätt att få skadestånd för förstörd egendom vid husrannsakan?

2021-05-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Polisen gjorde husrannsakan hos en släkting och och rev sönder skivan som ligger längst in mot väggen på två garderober. Lägenheten är en hyresrätt och då blir hyresgästen skyldig och åtgärda felen när man flyttar ut. Har man rätt till ersättning via hemförsäkring eller vart kan man vända sig?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Husrannsakan är ett tvångsmedel som får tillgripas genom myndighetsbeslut om det finns anledning att anta att ett brott som det är föreskrivet fängelse för har begåtts, (28 kap. 1 § rättegångsbalken).

Lagen som reglerar din situation är lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. Enligt den kan man få ersättning från staten för skador som uppkommit vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, (1 §). Din släkting ska få ersättning för de sakskador som orsakat vid en husrannsakan, under förutsättningen att denne inte betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat för polisen att använda våldet, (8 §).

Vill du läsa mer om hur man ansöker om skadestånd finner du informationen på JK:s hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1204)
2021-11-24 Kan Lawline hjälpa mig skriva en överklagan?
2021-10-31 När försvinner min prick ur belastningsregistret?
2021-10-29 Vad är åtalsunderlåtelse? Och kan jag anmäla åklagaren för att brustit i sin tjänsteutövning?
2021-10-29 Stängda dörrar på grund av psykisk störning

Alla besvarade frågor (97336)