FrågaSTRAFFRÄTTNödvärn och annan ansvarsfrihet27/02/2018

Har man rätt att bruka fysiskt våld för att man blir filmad med mobil på allmän plats?

Har man verkligen rätt att bruka fysiskt våld för att man blir filmad med en mobil på allmän plats?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6875489

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Nödvärn medför sålunda inte rätt att bruka våld på grund av att man blir filmad. Åklagarens beslut måste i detta fall sålunda varit en följd av att det förelåg någon av de omständigheter som legitimerar nödvärn.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?