Har man rätt att bli informerad om att man varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?

2021-07-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Jag undrar om en misstänkt som varit föremål för hemliga tvångsmedel vid någon tidpunkt har rätt att bli informerad om att han eller hon varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som berör din fråga hittar du i rättegångsbalken (RB)

Huvudregeln vid användningen av hemliga tvångsmedel är att den som är eller har varit misstänkt för brott ska underrättas om den hemliga tvångsmedelsanvändning som han eller hon har utsatts för (27 kap 31 § första stycket RB). En underrättelse ska lämnas så snart det kan ske utan men för utredningen, dock senast en månad efter det att förundersökningen avslutades. En underrättelse behöver dock inte lämnas till den som redan enligt 23 kap. 18 § RB eller på annat sätt har fått del av uppgifterna (27 kap. 31 § femte stycket RB).

Om viss sekretess gäller för de uppgifter som ska ingå i en underrättelse ska underrättelsen skjutas upp under den tid sekretessen gäller. Om det har gått ett år från det att förundersökningen avslutats utan att någon underrättelse har kunnat lämnas får underrättelse underlåtas (27 kap. 33 § första och andra stycket RB).

Vad ska en underrättelse innehålla?

En underrättelse ska innehålla uppgifter bl.a. om vilket tvångsmedel som har använts och när det skett samt, när det gäller hemlig avlyssning eller hemlig övervakning, uppgift om vilket telefonnummer eller annan adress som avlyssningen eller övervakningen avsett (27 kap. 32 § RB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att den som är eller har varit misstänkt har rätt att få veta om hemliga tvångsmedel använts mot denne i de allra flesta fall. Det undantag som finns är om de uppgifter som ska lämnas är belagda med sekretess.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?