Har man rätt att bli informerad om att man varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?

Jag undrar om en misstänkt som varit föremål för hemliga tvångsmedel vid någon tidpunkt har rätt att bli informerad om att han eller hon varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som berör din fråga hittar du i rättegångsbalken (RB)

Huvudregeln vid användningen av hemliga tvångsmedel är att den som är eller har varit misstänkt för brott ska underrättas om den hemliga tvångsmedelsanvändning som han eller hon har utsatts för (27 kap 31 § första stycket RB). En underrättelse ska lämnas så snart det kan ske utan men för utredningen, dock senast en månad efter det att förundersökningen avslutades. En underrättelse behöver dock inte lämnas till den som redan enligt 23 kap. 18 § RB eller på annat sätt har fått del av uppgifterna (27 kap. 31 § femte stycket RB).

Om viss sekretess gäller för de uppgifter som ska ingå i en underrättelse ska underrättelsen skjutas upp under den tid sekretessen gäller. Om det har gått ett år från det att förundersökningen avslutats utan att någon underrättelse har kunnat lämnas får underrättelse underlåtas (27 kap. 33 § första och andra stycket RB).

Vad ska en underrättelse innehålla?

En underrättelse ska innehålla uppgifter bl.a. om vilket tvångsmedel som har använts och när det skett samt, när det gäller hemlig avlyssning eller hemlig övervakning, uppgift om vilket telefonnummer eller annan adress som avlyssningen eller övervakningen avsett (27 kap. 32 § RB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att den som är eller har varit misstänkt har rätt att få veta om hemliga tvångsmedel använts mot denne i de allra flesta fall. Det undantag som finns är om de uppgifter som ska lämnas är belagda med sekretess.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida ZackariassonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo