FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt22/02/2014

Har man rätt att betala en räkning med mynt?

Hej! Låt oss säga att jag har en räkning och går till stället och betalar den med enkronor. Har då det företaget rätt att vägra att ta emot min betalning?? Även om köpet redan gått igenom i form av faktura.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt Lagen om Sveriges riksbank 5 kap. 1 § är sedlar och mynt som ges ut av Sveriges riksbank lagliga betalningsmedel, av förarbetena till lagen framgår det att det innebär att var och en är skyldig att ta emot dessa sedlar och mynt som betalning, det är dock en dispositiv regel. Av lagen om skuldebrev 7 § framgår att man kan avtala om andra betalningsmedel. Svea hovrätt har också ansett detta i en tvist mellan en privatperson och länsstyrelsen i Stockholms län. Om man läser deras beslut (ÖÄ 1269-11) framgår det att alla är skyldiga att acceptera de lagliga betalningsmedlen men att man före betalningen sker kan avtala om att betalning ska ske på annat sätt, då det är ett avtal krävs det att båda parter är överens.

I Sverige har vi en stor avtalsfrihet och som säljare kan man därför kräva att köparen betalar i en viss valuta eller på ett visst sätt, exempelvis kontant eller genom insättning på bankkonto.

Utan att veta närmare vad det är för räkning du har kan jag bara svara rent allmänt. Läs igenom vad ni har för avtalsvillkor, där framgår antagligen hur betalning ska ske.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000