Har man rätt att begära ut handlingar från en privat stiftelse?

FRÅGA
Hej!Har man rätt att från en privat stiftelse begära ut information om vem som beviljats anslag och storleken på sådana. Är en privat stiftelse skyldig att lämna ut sådan information?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen som stadgas i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen omfattar myndigheter. Är stiftelsen privat och såvida kommun eller myndighet inte har betydande inflytande i stiftelsen (genom t.ex. styrelseledamöter, röster m.m.) har stiftelsen ingen skyldighet att lämna ut sådan information.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (73)
2018-10-31 Har man rätt att begära ut handlingar från en privat stiftelse?
2018-10-06 Skillnad om tryckt skrift faller in under tryckfrihetsförordning
2018-10-05 Betydelsen av att en skrift är grundlagsskyddad
2018-09-28 Har man rätt till att vara anonym vid begäran av en allmän handling

Alla besvarade frågor (61770)