Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?

Hej!jag har varit anställd på ett företag inom restaurang vars kontrakt går ut nu den 30 juni och en ny arbetsgivare tar över verksamheten den 1 a september i år. Vi anställda har hela tiden fått höra att vi enligt lagen om anställningsskydd ska övertas av den nya arbetsgivaren men dem strider nu emot detta och de har redan annonserat ut för nya tjänster på platsbanken, hur kan man gå vidare i detta ärende?och vad är det som gäller enligt LAS om övergång till ny arbetsgivare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga och tillämplig lag

Jag uppfattar det som att du har en visstidsanställning som löper ut den 30 juni. Arbetsplatsen ska få en ny arbetsgivare och denne vill inte behålla dig som arbetstagare efter den 30 juni. Frågan är om den nya arbetsgivaren har rätt att säga upp dig och vilka regler som gäller vid en verksamhetsövergång. Svaren hittar vi främst i lagen om anställningsskydd (LAS).

Anställning vid övergång av en verksamhet

Huvudregeln vid en övergång av verksamhet är att personalen följer med till den nya arbetsgivaren. Övergång av verksamhet räknas inte som en saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Den nya arbetsgivaren övertar både de skyldigheter och de rättigheter som följer av gällande anställningsavtal (6b § LAS). Detta gäller för all personal som har ett gällande anställningsavtal, oavsett anställningsform. Om arbetsplatsen har ett kollektivavtal kan det finnas specialregler som reglerar situationen, dessa överförs på den nya arbetsgivaren. Undantaget är om den nya arbetsgivaren redan har ingått ett annat kollektivavtal som kan tillämpas på de arbetstagare som flyttas med, då ska det tillämpas (28 § lag om medbestämmande i arbetslivet).

Eftersom du i din fråga skriver att du har ett kontrakt som löper ut den 30 juni tolkar jag det som att du inte är fast anställd utan har en allmän visstidsanställning. En allmän visstidsanställning upphör vid det avtalade datumet. Efter det behöver ett nytt anställningsavtal upprättas för att arbetstagaren ska ha rätt att arbeta kvar.

Sammanfattning och råd

Vilka rättigheter du och dina kollegor har beror på hur era anställningsavtal är utformade samt om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Om ni är tillsvidareanställda eller har en visstidsanställning som sträcker sig förbi när den nya arbetsgivaren tar över verksamheten har ni rätt att behålla er anställning alternativt arbeta tills visstidsanställningen löper ut. Om den nya arbetsgivaren nekar er att arbeta kvar kan det bestridas. I sådana fall är det troligen bäst att ni kontaktar er lokala fackförening (om en sådan finns) eller ert fackförbund. Däremot har varken den gamla eller nya arbetsgivaren någon skyldighet att anställa en arbetstagare på nytt efter att en allmän visstidsanställning har löpt ut.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”