Har man företrädesrätt till ny säsongsanställning om man inte sagts upp på grund av arbetsbrist

2021-11-16 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag jobbar säsong; på vintern jobbar jag som guide för hundspann och får av min arbetsgivare en säsongsanställning. Förutsatt att jag har fullföljt mitt arbete och ingen uppsägning eller avslutning av säsongsanställningen har skett utan säsongen har löpt ut och avtalet avslutats av naturliga skäl; har jag även då företrädesrätt till arbete hos samma arbetsgivare även nästa säsong? I LAS står det att "Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning", men gäller det även ifall man inte sagts upp på grund av arbetsbrist, utan avtalet avslutats enligt de förutsättningarna i mitt fall ovan?Ifall så är fallet, alltså att jag har företrädesrätt, under vilka omständigheter har arbetsgivaren rätt att inte ge mig arbete även en kommande säsong? I LAS §15 står det att arbetsgivaren måste meddela mig senast en månad före den nya säsongens början ifall jag inte kommer att bli erbjuden en ny säsongsanställning, men det specificeras inte under vilka omständigheter en arbetsgivare får ge ett sådant besked.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om LAS ger dig som säsongsanställd arbetstagare företrädesrätt inför nästkommande säsong om den senaste säsongen inte avslutats av annat skäl än att det tidsbegränsade avtalet löpt ut.

Därtill verkar det som att du undrar i vilka former en underrättelse enligt 15 § LAS kan lämnas.

Sammanfattning av svaret på din fråga

Det enkla svaret på din fråga om företrädesrätt är troligen ja. Som säsongsanställd kan man ha en företrädesrätt till återanställning nästkommande säsong, det förutsätter dock ett antal olika krav som jag redogör för nedan.

När det sedan gäller form på underrättelse som lämnas enligt 15 § LAS ska din arbetsgivare ha lämnat en skriftlig underrättelse till dig personligen.

Är det så att din arbetsgivare har brutit mot någon av dessa regler kan det vara så att du är berättigad till skadestånd enligt LAS från din arbetsgivare.

Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga eller vill ha mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Bakomliggande resonemang

När det gäller anställningsfrågor i Sverige finns det huvudsakliga regelverket samlat i lagen om anställningsskydd (LAS), detta är också den lag som äger tillämpning i ditt ärende.

Jag kommer utgå från att det inte finns något kollektivavtal då det inte framgår att du har något sådant av frågan. Jag vill dock poängtera att det kan göra väldigt stor skillnad ifall det finns ett kollektivavtal eftersom det enligt 2 § LAS kan upphäva eller ändra många av dina rättigheter som arbetstagare. Med andra ord är mitt svar väldigt beroende av att det inte finns ett kollektivavtal, så det är värt att dubbelkolla!

Företrädesrätten

Du som är anställd på säsong (en tillåten typ av visstidsanställning enligt 5 § LAS) kan efter att ditt tidsbegränsade avtal löpt ut få företrädesrätt till återanställning likt vad man annars kan få som tillsvidareanställd.

Denna företrädesrätt framgår i 25 § LAS, och det ställs ett antal krav på dig som arbetstagare för att du ska vara prioriterad gällande företrädesrätten enligt 25 § och 26 LAS.

Här är en summering över de anledningar som din arbetsgivare kan ha för att inte anställa dig igen kommande säsong:

Att du inte varit anställd hos arbetsgivaren mer än sex månader de senaste två årenAtt du inte har tillräckliga kvalifikationer för jobbetAtt det har löpt mer än nio månader från meddelandetid enligt 15 § LASAtt du inte är den säsongsanställde som har längst tidigare anställningstidAtt din arbetsgivare inte kan återanställa dig till samma driftsenhet som du tidigare varit anställd på.

Form på underrättelse

Precis som du pekar ut finns det i 15 § LAS en bestämmelse om att din arbetsgivare måste underrätta dig en månad innan den nya säsongens början. De krav som riktar sig mot hur denna underrättelse ska se ut finns samlade i 16 § LAS.

En grundläggande förutsättning för att du ska ha rätt till en underrättelse enligt 16 § LAS är dock att du varit anställd hos din arbetsgivare mer än sex månader de senaste två åren (se 15 § andra stycket LAS).

De krav som ställs på underrättelsen är att den ska:

vara skriftliginnehålla information om hur du ska gå tillväga om du vill föra talan för att avtalet ska gälla tills vidare eller kräva skadestånd från din arbetsgivare för att denne inte respekterat 4 § LAS.innehålla information om din företrädesrätt till återanställninginnehålla information om ifall du måste göra något slags anmälan för att göra din företrädesrätt gällandesom utgångspunkt lämnas till dig personligen

Åtgärder du kan vidta

Ifall det är så att din arbetsgivare har brutit mot någon av dessa regler kan det vara så att du är berättigad till skadestånd enligt 38 § LAS. Talan om detta måste också då väckas inom fyra månader efter att din arbetsgivare har begått regelbrotten enligt 41 § LAS.

Einar Dahlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (815)
2022-01-26 Vad gäller om arbetstagaren sänker ens lön för man är gravid?
2022-01-16 Kan en arbetstagare kräva att få heltidsanställning?
2022-01-15 Kan jag bli inlasad som behovsanställd på timme?
2022-01-11 När övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (98657)