Har man företrädesrätt till anställningar när en provanställning upphör utan att förlängas?

Jag fick veta att min provanställning inte kommer att övergå till en tillsvidareanställning när det löper ut om en månad pga av arbetsbrist. Men jag har två kollegor som ska bli föräldralediga som kommer att ersättas av vikarier. Tjänster som jag inte blivit erbjuden istället. Får man göra så - borde inte jag ha fått erbjudande om att ta ett av vicken?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Enligt lagen om anställningsskydd(LAS) så har en tillsvidareanställd person, och en person med s k visstidsanställning, säsongsanställning eller vikariat företrädesrätt till återanställning om de sagts upp eller inte fått förnyad anställning på grund av arbets brist. (25 § LAS)

Provanställda har dock ingen sådan rätt till företrädesrätt vid återanställning när deras anställning inte fortsätter efter prövotiden.

Svaret, enligt LAS, är därför att du arbetsgivaren inte behöver ge dig erbjudande om vikariatanställningarna.

Enligt den svenska arbetsmarknadsmodellen, så kan facken och arbetsgivarorganisationerna teckna kollektivavtal som gäller framför reglerna om företrädesrätt vid återanställning i LAS. (2 § tredje stycket LAS)

Detta betyder att det inte är säkert att det som står i LAS gäller för din anställning. Om det i stället finns ett kollektivavtal som gäller för din anställning, som anger att provanställda har företräde vid återanställning, så har du det.

Om du är med i facket, så vänd dig i första hand dit för att få reda på detta. De ger även juridisk rådgivning till sina medlemmar.

Om du inte är med i facket, så läs ditt anställningsavtal, och se efter om det står att ett kollektivavtal gäller för din anställning. Gäller ett kollektivavtal för din anställning enligt ditt anställningsavtal, så be din arbetsgivare att få läsa det.

Även om det inte står så i ditt anställningsavtal så kan det ändå finnas ett kollektivavtal som gäller för din anställning. Du måste därför fråga din arbetsgivare om det finns ett kollektivavtal som gäller för din anställning. Om det gör det, så be att få läsa det.

Står det i ett sådant kollektivavtal att provanställda ska ha företrädesrätt till återanställning, så har du det.

Står det inte i kollektivavtalet att provanställda har företrädesrätt vid återanställning, så gäller istället LAS, och då har du alltså inte någon företrädesrätt.

Finns det inget kollektivavtal som gäller för din anställning, så gäller också det som står i LAS, och då har du inte någon företrädesrätt.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått ett svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo