Har man en undersökningsplikt angående vitvaror vid köp av bostadsrätt?

2020-12-18 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag har köpt en bostadsrätt tillsammans med min sambo. I prospektet framgår det att badrummet är utrustad med tvättmaskin och torktumlare..väl på visning ser vi torktumlare och tvättmaskin står på varandra, badkaret står ihop med dem. När säljaren ger oss förfrågan om att komma och titta på lägenheten om intresse finns att köpa hennes möbler nämner hon strax innan vi ska lämna lägenheten det är en sak jag måste berätta om tvättmaskin och torktumlare. info då saknar avlopp och rör. hon informerar oss att hon lägger slangen i badkaret.. jag vet att jag har undersökningsplikt jag skulle ha baxat fram hela badkaret och dragit ut torktumlare och tvättmaskin som står på varandra för att få den informationen . då prospektet så fint visade tvättmaskin och torktumlare i bild och text så granskade vi inget mer än att se över dem till skick. jag har kollat med bostadsrättföreningen till lägenheten hennes lösning är inte enligt dem tillåten. jag har kollat med en vvs firma som informerar att ur försäkringssynpunkt är denna lösning inte godkänd..Jag har vänt mig till ansvarigt mäklare som informerar att han frågat säljaren om det är något avvikande med vitvarorna han bör känna till och hon säger nej. Nu har vi skickat i skrivt och reklamera felet i hopp om en lösning. säljare meddelar då oss att vi skulle ha tittat noggrannare vi har en undersökningplikt och tänker därmed inte göra något? kan vi göra något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Undersökningsplikten är inte långtgående
Till skillnad från vid köp av fastighet, där köparens undersökningsplikt är långtgående och omfattande, så gäller inte detsamma vid köp av bostadsrätt (se exempelvis rättsfallet NJA 2016 s. 237 punkt 23 och 24). En köpare av bostadsrätt har inte ens någon allmän undersökningsplikt, men en sådan kan uppstå i det fall säljaren uppmanar dig att exempelvis undersöka varan. Har du undersökt en vara innan köpet, så kan du inte åberopa som fel sådant som du borde ha upptäckt vid denna undersökning (20 § köplagen).

Vad du i sin tur "borde" ha upptäckt är något som man bedömer utifrån vad en normal person hade upptäckt vid en undersökning. Det beror också på hur omfattande undersökningen i fråga varit, och vilka praktiska möjligheter med hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter du har haft för att upptäcka felet (se rättsfallet NJA 1996 s. 598).

Borde du ha upptäckt felet vid undersökningen?
Frågan om du borde ha upptäckt felet beror alltså på hur undersökningen av bostadsrätten gått till, dina kunskaper och erfarenheter och också vad en "normal" person borde ha sett om den vore i din situation.

I det här fallet har det framgått att bostadsrätten är utrustad med tvättmaskin och torktumlare. Att du ska behöva misstänka att dessa saknar avlopp och rör, och att de nyttjas genom en ej allmänt bruklig metod där slangen läggs i badkaret, är något jag bedömer inte vara rimligt i din situation. Det faktum att du inte heller har flyttat på tvättmaskin och torktumlare för att undersöka dessa, innebär också att du inte haft någon möjlighet att upptäcka felet med hänsyn till den undersökning du faktiskt företagit. Har säljaren dessutom inte uppmanat dig till att göra detta, innebär det att du inte kan förväntas ha gjort en sådan typ av noggrann undersökning.

Min bedömning är alltså att ni har rätt att åberopa felet, och att säljaren inte kan avsäga sig ansvar med hänvisning till att ni borde ha upptäckt felet innan köpet.

Vad ni bör göra är därmed att uppge detta för säljaren, och hota med att dra igång en rättsprocess i det fall ni inte får prisavdrag på köpet.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91320)