Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?

FRÅGA
Har man skyldighet att svara om någon skulle fråga om att man ska visa vaccin pass?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att du specifikt menar det covidpass som börjar gälla från och med den 1a December 2021. Detta pass kommer att vara ett krav för grupper över 100 deltagare som exempelvis bio. I nuvarande fall finns inte ett direkt svar på en sådan skyldighet men Regeringen har lämnat in ett förslag till ändring av den förordning som gäller om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.

Socialdepartementet S2021/06359

I förslaget som Regeringen lämnat har de formulerat en ny paragraf, 2 d §, som lyder: ''Anordnaren av sammankomsten eller tillställningen ska vid inpassage verifiera vaccinationsbevisets äkthet och förvissa sig om att de uppfyller kraven i 2 b § första stycket och har utfärdats till den som visar upp det. Anordnaren ska även förvissa sig om att personer som inte kan visa upp ett vaccinationsbevis uppfyller kraven i 2 b § andra stycket''.'

Paragrafen ställer ett krav på att man ska kunna visa upp ett bevis samt att detta skall kontrolleras för att förvissa sig om att det uppfyller 2 b §. I den paragrafen menar man en person som visar att de har vaccinerats med stöd av ett vaccinpass inte omfattas av 2 §.

Undantag från vaccinationspass

I förslagets 2 b § föreskrivs undantag för vaccinationspass som gäller vid 2 olika situationer. Den första situationen är personer under 16 år och den andra är för personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19.

Bedömning

Som svar på din fråga kan jag utifrån nuvarande lagstiftning inte ge dig ett svar på rak arm. Om detta förslag däremot går igenom, så kommer du vara skyldig att uppvisa ett covidpass i den mån du inte är under 16 år eller av medicinska skäl inte vaccinerat dig mot covid-19.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (309)
2021-12-31 Får HVB-hem ge utegångsförbud?
2021-12-30 Kan arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig för fortsatt anställning?
2021-12-13 Har en arbetsgivare rätt att på egen hand kolla upp om en anställd är vaccinerad?
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?

Alla besvarade frågor (98655)