Har man brutit mot någon lag om man försvarar sig själv i ett slagsmål?

FRÅGA
Hej!Har man brytit mot någon lag om man försvarar sig själv i ett slagsmål?Exempelvis om motståndaren hade kniv, har man inte rätt och försvara sig själv?Vad säger lagen?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

En person får försvara sig i ett slagsmål genom nödvärn. Nödvärn ger ansvarsfrihet för annars olagliga gärningar som t.ex. slag eller knuffar. För att ha rätt till nödvärn krävs det dels, att ett brottsligt angrepp mot person sker nu eller kommer ske straxt. Dels att våldet som används inom ramen för nödvärn inte är uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 § brottsbalken.).

Omständigheter som talar mot nödvärn som en ansvarsfrihetsgrund är om den angripne har möjlighet att lämna platsen, att tillkalla hjälp, har kunskap om kampsport eller varit mycket större än angriparen.

Om förövaren är mycket större än den som blir angripen, har vapen eller om den angripne inte kan lämna, ökar möjligheterna att åberopa nödvärn (se t.ex. NJA 2005 s.237).

Om den angripnes gärning anses oförsvarlig och därför inte anses vara gjord i nödvärn finns ytterligare en ursäktande omständighet kallad nödvärnsexcess.

Nödvärnsexcess kallas det när en gärning i självförsvar anses vara oförsvarlig men där omständigheterna varit sådana att personen inte rimligen kunnat besinna sig (24 kap. 6 § brottsbalken.).

Är slagsmålet uppgjort i förhand, så kan man inte åberopa nödvärn om inte motståndaren går utanför det man bestämt om slagsmålet. Exempelvis om man bestämt att göra upp utomhus klockan 17 och ska slåss med knytnävarna så får man inte åberopa nödvärn om inte motståndaren tar fram vapen.

Om nödvärn eller nödvärnsexcess inte anses föreligga, kan även den angripne göra sig skyldig till misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken.).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emma Frost
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98633)