FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt03/12/2018

Har man besittningsrätt om man bor i ett hus gratis?

Hej vår far gick bort i maj och han hade en sambo , dom bodde i ett hus tillsammans som far ägde till hundra procent vilket hon har skrivit på att det är så, nu är det så att jag och mina två bröder ägare till fastigheten låter henne bo kvar där med att hon står för löpande kostnader ingen hyra . Nu undrar vi hur det blir om hon kräver besittningsrätt efter ett tag och vad innebär det för oss ? Vi vill ju såsmåningom hyra ut fastigheten men vill samtidigt inte slänga ut henne på gatan i kylan i dagsläget,dessutom har hon en fastighet sen tidigare några hundra meter därifrån . Så återigen har hon rätt att begära bessitningsrätt och vad innebär det för oss kan vi inte få ut henne ur huset då , kan hon bara bo kvar och betala el och diverse utgifter .

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En generell besittningsrätt finns för personer som hyr ett hus enligt 12 kap. jordabalken. För att det ska vara fråga om ett sådant hyresavtal så ska dock avtalet avse upplåtelse av hus mot ersättning. Denna ersättning behöver inte vara i pengar, men det ska vara någon typ av prestation (12 kap. 1 § jordabalken).

Eftersom ingen sådan prestation utgår i ert fall så kommer inte 12 kap. jordabalken att vara tillämplig och besittningsrätten i denna lag gäller därför inte. Upplåtelsen ni har gjort till er fars sambo är istället en benefik nyttjanderätt, vilket regler finns för i 7 kap. jordabalken.

Om jag har uppfattat dig rätt så har upplåtelsen skett utan en tidsbegränsning. Dessa typer av avtal kan ha olika verkningar angående avtalstiden och uppsägning beroende på hur man tolkar avtalet. Nedan redogörs för de två alternativa verkningar avtalet kan ha:

1. Upplåtelsen anses ha gjorts för all framtid, och är bindande i 50 eller 25 år enligt 7 kap. 5 § jordabalken, eller

2. Upplåtelsen anses gälla tills vidare, vilket medför att avtalet kan sägas upp när som helst med iakttagande av skälig uppsägningstid.

För att ta reda på vilket av dessa två alternativ som gäller så måste man tolka upplåtarens avsikt. Vilken av dessa två regler som gäller beror alltså på vad du och dina bröder avsåg med upplåtelsen.

Enligt uppgifterna från din fråga så är min bedömning att detta är en upplåtelse som löper tills vidare enligt p. 2 ovan. Detta gör att ni kan säga upp avtalet när som helst med iakttagande av skälig uppsägningstid.

Det är vidare inga problem att er fars sambo fortsätter att bo i huset utan att utge hyra, utan er fars sambo kommer fortsatt att sakna besittningsrätt till huset, men ni måste iaktta en skälig uppsägningstid när ni säger upp avtalet. Vad som är en skälig uppsägningstid får bedömas från fall till fall där man tar hänsyn till bland annat hur länge avtalet har löpt.

Vänligen,

Daniel KarlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”