FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/06/2018

Har man ångerrätt när man köper husvagn av en privatperson?

Har man någon ångerrätt när man köper en husvagn av en privat person? Betalt handpenning bara och det visar sig att det finns större omfattande skador på den. Där är fukt i den.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med är det köplagen (1990:931) (KöpL) som gäller vid köp av lös egendom mellan privatpersoner (se 1 § KöpL). Lagen är däremot inte tvingande, vilket innebär att du och säljaren har rätt att frångå lagen och avtala om andra villkor (se 3 § KöpL).

Eftersom det inte framgår av din fråga hur ert avtal är formulerat kommer jag att utgå från att köplagens regler gäller, samt att du inte köpt husvagnen "i befintligt skick" eller med ett liknande förbehåll (se 19 § KöpL).

En grundläggande utgångspunkt inom avtalsrätten är att ingångna avtal ska hållas. Huvudregeln är därmed enligt köplagen att säljaren och köparen måste ha avtalat om en ångerrätt för att en sådan rätt ska gälla.

Om det däremot är fel på husvagnen har du som köpare rätt till reparation för att åtgärda felet, omleverans, prisavdrag eller ersättning för kostnader som du drabbats av för att rätta till felet, eller - i vissa fall - häva köpet (se 30 § KöpL). Med fel avses enligt köplagen om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, samt om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (se 17-18 § KöpL).

Jag vet tyvärr för lite för att kunna ta ställning till huruvida du kan hävda att husvagnen är felaktig eller inte. Detta beror framförallt på vad du och säljaren kommit överens om, vad säljaren utfäst gällande husvagnen, om du undersökte husvagnen innan eller efter köpet, samt hur lång tid som förflutit sedan köpet och när du upptäckte fuktskadan.

För att få ett mer utvecklat svar kan du alltid skriva en ny fråga till oss med mer information om detta.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo