FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/09/2018

Har mäklaren rätt till ersättning efter ensamrättstiden?

Hej, Jag har försökt sälja mitt hus genom en mäklarfirma utan framgång. Jag valde att avsluta uppdraget när avtalet gick ut, eftersom jag ansåg att anlitad mäklare inte gjort ett bra jobb. Nu när uppdragstiden är slut enligt avtalet, har mäklaren skickat ett brev som hon vill att jag skriver på där hon yrkar rätt till ersättning efter uppdragstiden om jag säljer till någon av de som visat intresse under uppdragstiden. Jag har inte för avsikt att skriva på det, men har några frågor. I avtalet står det att fastighetsmäklaren "kan" vara berättigad till provision även efter uppdragstidens utgång. Det framgår inte under vilka omständigheter det kan åberopas. Det står heller inte under hur lång tid. Vad är det då som gäller? Det står bara att mäklaren har rätt till ersättning under ensamrättstiden. Dvs 3 månader enligt avtalet. Hur lång tid efter sitt uppdrag kan mäklaren hävda ensamrätt till eventuella spekulanter som hon varit i kontakt med? Det framgår inte av avtalet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Kan mäklaren ha rätt till provision även efter ensamrättstidens utgång?

En mäklaren kan ha rätt till provision eller annan ersättning även efter det att ensamrättstiden gått ut. För att mäklaren ska ha rätt till sådan ersättning ska fastigheten ha sålts till någon som mäklaren förmedlat kontakten till (anvisning). Dessutom ska det finnas ett samband mellan mäklarens verksamhet innan du sa upp avtalet och försäljningen till den anvisade köparen. Om du inom en snar framtid efter ensamrättstidens utgång väljer att sälja din fastighet till en köpare du kommit i kontakt med genom din mäklare bör det finnas ett tydligt orsakssamband, medan orsakssambandet är mindre tydligt om du säljer fastigheten till samma köpare om några år, och samtidigt har anlitat andra mäklare som också har arbetat med försäljningen. När det inte längre går att urskilja att det är din mäklares förmedling som leder till en försäljning finns det inte längre ett orsakssamband, och mäklaren kan då inte kräva ersättning.

Mäklaren har rätt till ersättning under ensamrättstiden, men mäklaren kan alltså också ha rätt till ersättning vid försäljning även efter ensamrättstidens utgång, om det går att visa att det finns ett samband mellan mäklarens arbete och din försäljning.

2. Hur lång tid efter avslutat uppdrag kan mäklaren hävda ensamrätt?

Ensamrättstiden regleras i avtalet mellan dig och mäklaren och kan förlängas med tre månader åt gången. Eftersom du avslutade uppdraget borde det innebära att mäklaren kan hävda ensamrätt som längst i tre månader efter avslutsdagen. Som tidigare nämnts är mäklarens rätt till ersättning inte helt beroende av ensamrättstiden. Om du väljer att sälja till en av mäklaren anvisad köpare är det orsakssambandet som styr. Det är svårt att bestämma en bortre gräns för mäklarens möjlighet till ersättning, men med tiden kommer orsakssambandet bli svagare och mäklarens möjligheter minska.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000