Har make rätt till tillgångar i bolag?

FRÅGA
Hej! Jag kommer inom kort att gifta mig och undrar om min partner genom giftermål får rätt till mina tillgångar i bolag (AB) jag äger? Bör jag skriva äktenskapsförord och säkerställa att tillgångarna/aktierna i bolagen är enskild egendom? MvhNicklas
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Egendom som en make äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Aktier/tillgångar i bolag räknas inte upp i bestämmelsen och utgör därför giftorättsgods. Om äktenskapet inte skulle hålla och du och din partner skulle skiljas i framtiden skulle aktierna räknas med i bodelningen, eftersom en bodelning mellan makar går till så att värdet av båda makarnas giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan makarna. Varje make har sedan rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som han/hon önskar (11 kap. 7 § äktenskapsbalken). Det är alltså inte säkert att din partner skulle få rätt till dina aktier, utan det beror på hur stor del aktierna utgör av din sammanlagda egendom och ert sammanlagda giftorättsgods.

Om du vill att aktierna ska vara din enskilda egendom ska ni upprätta ett äktenskapsförord. Det finns tre krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Dessa är att det ska vara skriftligt, undertecknat av båda makarna samt ingivet för registrering hos Skatteverket.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88087)