Har make rätt till tillgångar i bolag?

Hej! Jag kommer inom kort att gifta mig och undrar om min partner genom giftermål får rätt till mina tillgångar i bolag (AB) jag äger? Bör jag skriva äktenskapsförord och säkerställa att tillgångarna/aktierna i bolagen är enskild egendom?

Mvh

Nicklas

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Egendom som en make äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Aktier/tillgångar i bolag räknas inte upp i bestämmelsen och utgör därför giftorättsgods. Om äktenskapet inte skulle hålla och du och din partner skulle skiljas i framtiden skulle aktierna räknas med i bodelningen, eftersom en bodelning mellan makar går till så att värdet av båda makarnas giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan makarna. Varje make har sedan rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som han/hon önskar (11 kap. 7 § äktenskapsbalken). Det är alltså inte säkert att din partner skulle få rätt till dina aktier, utan det beror på hur stor del aktierna utgör av din sammanlagda egendom och ert sammanlagda giftorättsgods.

Om du vill att aktierna ska vara din enskilda egendom ska ni upprätta ett äktenskapsförord. Det finns tre krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Dessa är att det ska vara skriftligt, undertecknat av båda makarna samt ingivet för registrering hos Skatteverket.


Med vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”