Har makar en försörjningsplikt?

FRÅGA
Jag o min man har varit gifta i 17 år. Vi har inget äktenskapsförord. Han har spelat proffesionell hockey och har därför pengar i pensionsfonder från klubbarna som han nu plockar ut varje månad. Pengarna är låsta, så han kan inte plocka ut en klumpsumma. Hur gör man då? Jag har väl rätt till hälften ändå? Ska han betala "underhåll eller nåt varje månad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).

Finns det en försörjningsplikt för makar?

Som utgångspunkt så råder både du och din make över era tillgångar samt svarar för era egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att du och din man själva väljer hur ni vill fördela och spendera era respektive tillgångar.

Det finns dock en försörjningsplikt för makar som tar sikte på att varje make, efter bästa förmåga, ska ansvara för att det gemensamma hushållet samt era personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Det finns särskilda bestämmelser som reglerar hur underhåll för barn ska behandlas men då din huvudsakliga fråga inte ser till denna aspekt kommer jag inte att gå in närmare på detta.

Vad innebär försörjningsplikten?

Försörjningsplikten syftar till att skapa en balans i det ekonomiska förhållandet mellan makar utifrån deras ekonomiska tillgångar. Den avser att reglera den ekonomiska bördan så att du inte ensam tvingas bekosta utgifter för det gemensamma hemmet eller det personliga behovet om din make har betydligt större tillgångar än vad du har och tvärtom (6 kap. 2 § ÄktB). Den naturliga följden av försörjningsplikten är alltså att den make som har störst inkomst också i motsvarande mån förväntas tillgodose kostnader som följer av det gemensamma hemmet och det personliga behovets. Det personliga behovet innefattar utgifter för bl.a kläder och dylikt men även till andra utgifter som tillgodoser det ideella behovet.

Försörjningsplikten gör alltså inte en make pliktig att betala underhåll till den andra utifrån en eventuell mellanskillnad i inkomsten utan innebär att om du eller din make saknar möjlighet att bidra ekonomiskt till det gemensamma hushållet samt personliga behovet så är den andre maken skyldig att försörja er båda.

Har du rätt till hälften av din makes tillgångar?

Det som ibland kan ligga till grund för uppfattningen att makar har rätt till hälften av varandras tillgångar är den rättsliga fördelningen som följer av en äktenskapsskillnad. Vid en äktenskapsskillnad så fördelas makarnas tillgångar lika i den mån som de inte är enskild egendom genom på förhand upprättade villkor. Det är till följd av denna rättsliga fördelning som det ibland kan uppfattas som att makar har en delad rätt i tillgångarna.

Sammanfattning

Utgångspunkten är att du och din make själva svarar för era tillgångar och eventuella skulder. Ni förväntas dock båda bidra till hemmets kostnader samt de kostnader som följer av ert personliga behov i den mån det är skäligt utifrån era inkomster. Om någon av er tjänar mindre så kan den andra alltså förväntas bidra mer.

Den uppfattning som grundar sig i att makarna ska dela lika på tillgångarna följer av den process som en äktenskapsskillnad medför då alla tillgångar istället, i den mån det inte är enskild egendom, fördelas lika mellan makarna.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll