Har lagförslag om hemlig dataavlyssning gått igenom än?

2019-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Det fanns ett lagförslag som heter hemlig dataavläsning. Har det förslaget gått igenom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du mycket riktigt påpekar har ett lagförslag om införandet om ett nytt hemligt tvångsmedel – hemlig dataavläsning – presenterats och utretts av statens offentliga utredningar, en utredning du hittar här. Lagförslaget syftar till att utöka polisens möjligheter att inhämta information och meddelanden som finns lagrade i telefoner och datorer.

Utredningen om lagförslaget har varit ute på remiss varav de flesta instanser ställt sig positiva till eller inte haft något att invända mot lagförslaget. Enligt regeringskansliet är proposition om lagförslaget tänkt lämnas till riksdagen senast september 2019.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1024)
2020-05-31 Kan man skicka brev till någon som sitter häktad?
2020-05-31 Under vilka omständigheter får kroppsvisitation genomföras?
2020-05-31 Hur får polisen agera vid ett ingripande?
2020-05-29 Hur man anmäler en advokat som jobbar oetiskt ?

Alla besvarade frågor (80677)