Har kronofogdemyndigheten möjlighet att utmäta arv?

2021-09-30 i Skuldsanering
FRÅGA
Jag har skuldsanering sedan 1 år tillbaka.Min mor som är 88 år kommer lämna efter sig ett arv på ett par miljoner.Jag har för några år sedan, innan skuldsaneringen, skrivit ett arvsavstående till förmån för mina barn.Om jag river det avtalet, skulle jag då bli tvungen att betala mina skulder med arvspengarna ifall min mor avlider inom 4 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktuella reglerna finns i utsökningsbalken (UB) och skuldsaneringslagen.

Arvets påverkan på din skuldsanering

Det framgår i din fråga att du har skuldsanering sedan ett år tillbaka. Efter att ett beslut om skuldsanering beviljas, upprättas en återbetalningsplan (29 § punkt 2 skuldsaneringslagen). Planen löper normalt i fem år (34 § första stycket skuldsaneringslagen).

Under vissa förutsättningar kan ett beslut om skuldsanering omprövas och återbetalningsplanen kan ändras (48 § första stycket skuldsaneringslagen). En sådan förutsättning kan vara när gäldenären fått en betydligt bättre betalningsförmåga. Med det menas att om du får ett arv under din skuldsaneringsperiod riskerar det att leda till ändrade villkor för skuldsaneringen. Ändringen skulle kunna vara att avbetalningarna ökas eller förlängs eller att beslutet om skuldsanering helt upphävs.

I ditt fall skulle arvet kunna leda till att kronofogdemyndigheten menar att dina ekonomiska förutsättningar avsevärt förbättrats. Det kan resultera i att det tidigare beslutet om skuldsanering omprövas (48 § punkt 7 skuldsaneringslagen).

Kan kronofogdemyndigheten utmäta ditt arv?
Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta all den betalningsskyldigas egendom som kommer inbringa pengar (4 kap. 3 § första stycket UB). Det omfattar även arv som den skuldsatta ärver om arvskiftet sker under tiden hen har pågående skuldsanering (4 kap. 2 § första stycket UB).

Dock kan egendom undantas från utmätning genom överlåtelseförbehåll eller arvavstående (5 kap. 5 § första stycket UB). Du beskriver i frågan att du redan har skrivit ett arvsavstånd vilket betyder att ditt arv från din mamma inte kan bli utmätt. Därför är min rekommendation att du behåller arvsavståndet om du inte vill att kronofogdemyndigheten utmäter arvet.

Sammanfattning

Arvet från din mamma kommer leda till en omprövning av skuldsaneringen förutsatt att dina ekonomiska förutsättningar avsevärt förbättras. För att undvika att arvet därefter utmäts för att betala de befintliga skulderna måste det finnas ett överlåtelseförbehåll eller ett arvsavstånd. I ditt fall har du ett existerande arvsavstånd så min rekommendation att du inte river avtalet om arvsavstånd. Om du väljer att riva avtalet kommer du förmodligen behöva betala dina skulder med arvet.


Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (196)
2021-09-30 Har kronofogdemyndigheten möjlighet att utmäta arv?
2021-09-27 Kan jag få bostadstillägg om jag har skuldsanering?
2021-09-14 Skuldsanering - när försvinner anmärkning?
2021-08-24 Hur länge finns uppgifter om skuldsanering kvar?

Alla besvarade frågor (96481)