FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet22/02/2024

Har köpt en ladugård – vad ingår i köpet?

Har köpt en ladugård som är full med massa saker. Säljaren säger att vi får överta allt i ladugården. Kan hans släktingar i framtiden kräva att få dessa saker? Kan vi själva skriva ett eget kontrakt på att säljaren har låtit oss överta sakerna i ladugården? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Svaret på huruvida sakerna i ladugården blir dina i samband med fastighetsköpet beror på. Exempelvis om sakerna är fast monterade i en byggnad kan de sannolikt utgöra byggnadstillbehör vilket skulle innebära att de följer med köpet oavsett om det avtalats eller inte. Om sakerna däremot inte är fast monterade och således inte utgör byggnadstillbehör krävs det istället att du och säljaren kommit överens om att de ska ingå i köpet. En förutsättning för detta är emellertid att sakerna faktiskt tillhör säljaren. (Om sakerna istället skulle tillhöra någon annan, exempelvis säljarens släktingar, hade det krävts att du gjort ett godtrosförvärv för att du ska bli ägare till sakerna. Detta bygger i sin tur på att du inte ska ha haft anledning att misstänka att sakerna tillhörde någon annan.) 


Om det i framtiden skulle uppstå en tvist beträffande sakerna i ladugården kan det vara bra att ha ett skriftligt kontrakt som styrker att den överenskommelsen som du påstår ha skett faktiskt ägt rum. Detta bygger dock sannolikt på att det finns en underskrift från säljaren. Jag har svårt att se att ett "kontrakt med er själva" som du beskriver skulle ha något egentligt bevisvärde vid en sådan tvist.


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp! Om det kvarstår några frågor är du välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline. Om du har några frågor angående mitt svar kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@lawline.se. 

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000