Har köpeavtal ingåtts av näringsidkare eller konsument?

Hej! Jag är egenföretagare med F-skatt och undrar hur man avgör om jag handlat varor som privatperson eller företagare med tanke på t.ex. konsumentköplagen vs köplagen.

Om jag handlar i en butik på nätet som riktar sig mot både företag och privatpersoner och uppger mitt namn, adress och personnummer för att handla en produkt som både mitt företag och jag privat har användning för, är det jag privat eller företaget som handlat då? Mitt personnummer är ju även organisationsnumret i firman. Betalar jag kontant vet ju inte butiken om det är firmans eller privata sedlar och betalar jag med företagskortet som är kopplat till firman skulle jag kunna bokföra det som ett s.k. eget uttag där jag betalar med firmans pengar men betalar skatt och köpet blir privat.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur man bedömer när du, som bedriver en näringsverksamhet, köper varor i egenskap privatperson respektive näringsidkare. Denna bedömning har betydelse för frågan om huruvida det är köplagen (1990:931) (här) eller konsumentköplagen (1990:932) (här) som ska tillämpas på köpet. Enligt 1 § 1 st. konsumentköplagen (här) gäller konsumentköplagen lag köp av lösa saker som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer till en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål. Frågan är om du vid ett enskilt köp bör anses ha handlat i din yrkesmässiga verksamhet, eller om du bör anses ha handlat huvudsakligen för enskilt ändamål.

Enligt förarbetena till konsumentköplagen ska en person anses vara konsument om varan som köpeavtalet gäller är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Konsumentköplagen gäller även om varan är avsedd att i mindre mån användas till annat än enskilt ändamål. Det är alltså avsikten du hade när du ingick köpeavtalet som är avgörande för frågan om huruvida du har handlat som näringsidkare eller som privatperson.

I förarbetena sägs vidare att det i princip inte behöver vara synbart för säljaren att du har handlat i egenskap av konsument. Däremot borde konsumentköplagen inte tillämpas på köpet, om säljaren har vilseletts av köparens handlande. Detta innebär att om en vara beställs under ett företags firma, torde beställaren sålunda normalt inte anses som konsument.

Sammanfattningsvis avgörs frågan om huruvida du har handlat som privatperson eller näringsidkare, av ditt ändamål med köpet.

Jag hoppas att detta svar var till hjälp!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo