Har köparen rätt att häva köpet pga. skada på varan?

2017-12-28 i Köplagen
FRÅGA
Jag har sålt en vara via tradera. Fick betalt via paypal innan den skickades. Tog bilder på varan och mailade köparen innan jag skickade iväg den. Köparen godkände samtidigt fraktbolaget. Varan var lite skadad när den kom fram till köparen. Skadades då alltså efter jag lämnat den till ombud/Schenker. Nu anser köparen att det är mitt ansvar och fel. Och vill häva köpet? Är det så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din sålda vara är ett köp av lös egendom vilket gör att köplagen är tillämplig (1 § köplagen (KöpL)).

Vid köp talas det om när risken övergår från säljaren till köparen (12-13 §§ KöpL). Risken för varan innebär att om köparen bär risken för varan, är denne skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren.

Risken övergår på köparen om varan har avlämnats enligt 6 § eller 7 § KöpL. Eftersom varan har transporteras till köparen blir det ett transportköp (7 § KöpL). Risken övergår då på köparen när varan lämnas över till en transportör. Risken har alltså övergått på köparen vid transporten i det här fallet.

Köparen kan hävda att det är fel i varan dvs. att varan inte överensstämmer med avtalet. I det här fallet kan det gälla om varan inte var förpackad på ett försvarligt sätt för att skydda varan (17 § 2 st. p. 4 KöpL). Köparen måste då reklamera varan för att ha rätt till avhjälpande eller omleverans. Omleverans är inte ett alternativ i det här fallet eftersom varan inte kan ersättas med någon annan vara (34 § 2 st. KöpL).

Köparen har rätt till avhjälpande av fel i varan om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § 1 st. KöpL).

Vad gäller hävning så får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § 1 st. KöpL).

Av vad du har uppgett verkar inte fel i vara föreligga och köparen har således inte rätt till varken hävning, avhjälpande eller omleverans. Köparen borde dock reklamera varan till transportfirman och hävda att de varit oförsiktiga under leveransen av varan.

Du behöver alltså inte stå för några kostnader för skador på varan.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1455)
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?
2022-01-05 Felaktig bil - vad göra?

Alla besvarade frågor (98546)