Har köparen rätt att häva köpet?

2020-05-27 i Köplagen
FRÅGA
Jag och min sambo har sålt en begagnad fladdermusfåtölj i skinn via Facebook Marketplace. I annonsen visade jag flera bilder på den och gav en sanningsenlig beskrivning. Vårt pris var 1 500 kr. En intressent besökte oss för att titta på fåtöljen. Hen hade tidigare fått veta att den är köpt för 3,5 år sedan från en utlandsresa. På plats granskade hen fåtöljen ur samtliga vinklar. Hen ville först pruta ner till 1 000 kr, men vi kom överens om 1 400 kr. Sedan var köpet avklarat och hen lämnade med fåtöljen. Fyra dagar senare mejlar hen mig och vill lämna tillbaka fåtöljen. Hen påstår att färgen flagnar (oklar innebörd) och att fåtöljen har mögel på sig. Inget av detta stämmer, vilket jag svarar. Jag nämner samtidigt det märkliga i att inga fel upptäcktes när hen granskade fåtöljen på plats, och får till svar att en granne hävdar fel. Hen skickar en bild på några småfläckar som jag inte anser är mögel, det är en ruggad och melerad yta i läderstrukturen. Jag svarar att hen granskat och godkänt fåtöljen på plats, att jag anser köpet gått rätt till och ser det hela som avslutat. Hen frågar mig då vad mitt problem är och föreslår att jag säljer fåtöljen vidare till någon annan. Detta valde jag att inte svara på, då jag anser det som ett oseriöst förslag och enbart tolkar det som att hen ångrat köpet. Nu kontaktar hen mig på nytt och hotar med Tingsrätten. All digital konversation finns dokumenterad och min sambo var den som var med vid det fysiska mötet. Har hen rätt att häva köpet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du som privatperson sålt fåtöljen till en annan privatperson. Det är därför köplagen som reglerar köpet mellan er.

Varor som säljs begagnat brukar i regel omfattas av bestämmelsen om "befintligt skick". Det innebär att köparen köper varan "som den är" och därmed godkänner varans skick vid köpet. En vara kan trots det vara felaktig, men för det krävs i ditt fall att du antingen lämnat felaktiga uppgifter om fåtöljen (vilket jag inte tolkar det som att du gjort) eller att fåtöljen är i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta." (19 § KöpL). Baserat på vad du beskrivit tolkar jag det inte som att fåtöljen var i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Min slutsats är därför att fåtöljen inte är felaktig.

Dessutom kan man diskutera den så kallade undersökningsplikten. Undersökningsplikten innebär att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet, och eftersom köparen i ditt fall har undersökt fåtöljen före köpet får han inte åberopa sådana fel som han borde upptäckt vid köpet (20 § KöpL). Jag får uppfattningen av din text att köparen undersökt fåtöljen ganska noggrant. Beroende på hur stora "mögelfläckarna" är samt hur lätt färgen "flagnar" skulle jag nog vilja hävda att det är sådana fel som köparen borde upptäckt vid sin undersökning och därför inte kan åberopa nu. Skulle mögelfläckarna vara väldigt små eller sitta på ett mer "svårgranskat" ställe kan bedömningen bli en annan.

Till sist vill jag också säga några ord om att häva köpet. Som jag skrivit ovan anser jag inte att fåtöljen är felaktig, och därför blir det inte egentligen aktuellt med någon påföljd, men jag vill ändå klargöra rättsläget. För att hävning av köpet ska bli aktuellt krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att du som säljare insåg det eller borde insett det (39 § KöpL). Jag har svårt att se att köparen kan argumentera för att mögelfläckar som är så små att det inte upptäcktes vid granskningen av fåtöljen innan köpet är av väsentlig betydelse för honom. Det som skulle bli aktuellt om fåtöljen konstaterades vara felaktig skulle i ditt fall vara prisavdrag (37 § KöpL).

Slutsats: Jag anser inte baserat på det du berättat att fåtöljen är felaktig. Skulle tingsrätten komma fram till att den är felaktig skulle jag tro att det faller på att köparen inte undersökt fåtöljen ordentligt innan köpet. Skulle tingsrätten trots allt komma fram till att du måste kompensera köparen lär det bli tal om prisavdrag och inte hävning.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88318)