FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/06/2020

Har köparen rätt att få tillbaka handpenningen när köpet hävs?

Hej! Vi betalade handpenning på en valp som vi tänkt köpa. Nu är det så att sambon blivit av med jobbet och jag är mammaledig vilket gör att vi inte känner att det känns okej att skaffa en valp just nu då situationen inte tillåter det varken ekonomiskt eller jobbmässigt. Har vi rätt att få tillbaka handpenningen då omständigheterna kring att vi avbryter köpet är utom vår kontroll?

Vi har inte skrivit något avtal angående att vi inte under några omständigheter ska få tillbaka handpenningen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar informationen som ni vill få tillbaka handpenningen på hunden. Ni har inte möjlighet att ta hand om hunden och att det är på grund av omständigheter utom er kontroll. Ni har inte heller skrivit på ett avtal om att ni inte ska få tillbaka handpenningen. Jag utgår ifrån att ni köpte hunden som privatpersoner.

Frågor om handpenning regleras inte i lag. Utan jag kommer istället utgå ifrån avtals- och förmögenhetsrättsliga principer.

Utgångspunkten inom avtalsrätten är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Detta gäller både muntligt och skriftligt avtal. Handpenning erläggs av köparen som en säkerhet för att köparen ska fullgöra köpet. Meningen med handpenningen är även att den ska täcka eventuella förluster om köpet inte går igenom.

I detta fall

Det är tveksamt om ni kommer få tillbaka handpenningen, trots att det fanns omständigheter utom er kontroll.

Anledningen är att handpenningen ska täcka säljarens förluster som uppkommer när ni drog er ur köpet. I de flesta fall får säljaren någon sorts ekonomisk förlust när ett köp inte går igenom. Dessa förluster kan vara i form av hundfoder samt att hunden kanske inte får en ny ägare inom snar framtid. Ekonomiska och jobbmässiga omständigheter av det slaget som ni framför brukar tyvärr inte vara avgörande i dessa fall, utan det avgörande är ifall säljaren lider en ekonomisk förlust eller inte.

Ni kan försöka få tillbaka handpenningen genom att begära av Kronofogden att lämna ett betalningsföreläggande till säljaren. Detta innebär att Kronofogden skickar ett brev till säljaren. Av brevet framkommer att säljaren kan välja att betala tillbaka handpenningen till er eller så kan säljaren bestrida kravet och då får ni avgöra om ni vill vända er till domstol eller lägga ned kravet. Att vända sig till domstol kan dock vara väldigt tidsödande och vara dyrt.

I denna länk hittar du information om hur du ska gå till väga för att ansöka om betalningsföreläggande.

Vänliga hälsningar,

Camilla SteinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo