FrågaKÖPRÄTTKöplagen11/05/2021

Har köparen rätt att ångra sig?

Hej!

Jag har sålt en soffa på blocket. Då köparen som haft den i 3 dagar säger att det är dålig kvalite. De har fått kvittot så det är 10 års garanti. De tog kort att den gått sönder. Då jag zoomar in kortet de skickade att den blivit kantstött och inte i sömnen.

De har själva gjort det. De vet att det inte var så när de hämtade den. Då de påpekar att det är dålig kvalite.

Har de rätt att lämna tillbaka den till mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om köparen till en av dig (som privatperson) såld vara kan ångra sig efter köpet. Anledningen till att köparen vill ångra sig förstår jag det som är p.g.a. att varan har "gått sönder" (blivit kantstött) och att de menar att det beror på att varans dåliga kvalitet.

I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (KöpL) som blir aktuell. Det är en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den du har beskrivit. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot (d.v.s. om köparen har någon eventuell ångerrätt) fyller köplagen ut "luckorna" i avtalet.

Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler. Om ni inte har kommit överens om vad som händer om köparen vill ångra köpet är det alltså följande som gäller:

Köparen har generellt sett ingen ångerrätt

Om varan skulle anses som felaktig i köplagens mening kan köparen exempelvis häva köpet (d.v.s. lämna tillbaka varan och få tillbaka pengarna) eller kräva prisavdrag. Denna rätt för köparen gäller dock endast om felet inte beror på köparen själv. (30 § KöpL)

Frågan är således vad som utgör ett fel i köplagens mening och, om fel föreligger, om det beror på dig eller på köparen själv.

Utgångspunkten är som sagt vad du och köparen har avtalat om. Om du således har sagt att soffan är av viss kvalitet som inte blir kantstött och den sedan ändå blir det, skulle alltså fel anses föreligga. (17 § 1 st. KöpL)

Om ni däremot inte har avtalat om någon specifik kvalitet i avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Så länge det är en "riktig" soffa som du har sålt innebär detta inget problem för dig i ditt beskrivna scenario. (17 § 2 st. KöpL)

När man säljer begagnade varor sker det ofta med ett förbehåll om att varan är just begagnad. Det innebär att den säljs i vad man kallar för "befintligt skick" och du gör som säljare således inget anspråk på att varan ska vara fabriksny. Vid försäljning av begagnade varor på detta sätt ska vara ändå:

1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,

2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristfälligheten,

3. slutligen får varan inte vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta.
(19 § 1 st. KöpL)

Vad gäller i ditt fall

Utifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså inga möjligheter att ångra köpet (genom att häva det eller kräva prisavdrag) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda.

Att soffan är kantstött har jag väldigt svårt att se ska gå att koppla till någon av de tre punkterna på ett sätt som innebär att det anses föreligga ett fel i varan. Om du däremot har sagt att det inte finns några som helst märken på soffan skulle ett fel kunna anses föreligga.

Som du har beskrivit det fanns emellertid inte defekten när du sålde soffan utan den har orsakats av köparen själv under ett senare skede. Det innebär således att felet beror på köparen själv och så länge du inte har marknadsfört det som en soffa som omöjligt kan bli kantstött kan köparen i ditt beskrivna scenario alltså inte ångra köpet på den grunden.

Avslutningsvis kan rent allmänt sägas att det är relativt svårt att ångra sitt köp om man har köpt något av en privatperson. För att man ska få ångra sig i det fallet krävs som sagt att det föreligger ett fel i varan. Om man däremot köper något från ett företag har man ett mer långtgående skydd som konsument vilket innebär en mer vidsträckt ångerrätt.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo