FrågaKÖPRÄTTKöplagen04/06/2019

Har köparen av min båt rätt att häva köpet efter åtta månader?

Hej jag sålde en båt förra året till en person.

En båt jag ägt i två år och åkt med och haft glädje av även gjort en hel del förbättringar .

Båten hade en sliten bottenfärg och jag lät det vara och åkte ändå.

Vid säljtillfället upplyste jag om alla fel och brister jag kände till och även om dom förbättringar som gjorts

Köparen gjorde ingen noggrannare besiktning av båten. Utan vi la i och provkörde med en försäljning som avslut.

Nu 8 månader senare när han har skrapat rent båten har han hittat ett lagat hål under den gamla bottenfärgen och han säger att båten är murken inuti.

Något jag inte känner till eller ens märkt

Nu skriver han till mig och vill häva köpet för ett fel jag inte ens känt till .

Hur ska jag agera jag har ju blivit lurad själv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Min utgångspunkt i svaret till dig är att såväl du som köparen är privatperson, varför den lag som är tillämplig är köplagen (KöpL). Lagen är inte tvingande utan gäller i princip endast för det fall att ni inte avtalat något annat.

Köparen har ingen undersökningsplikt innan köpet

När det gäller båtens kvalitet och huruvida det finns ett fel i varan gäller i första hand vad som avtalats er emellan. Har ni inte avtalat något är utgångspunkten att båten ska vara normalt funktionsduglig (17 § KöpL). I bedömningen måste tas hänsyn till t.ex. hur gammal båten är. Det kan av förklarliga skäl ställas högre krav på en näst intill ny båt än på en äldre båt. Köparen har ingen skyldighet att undersöka båten före köpet. Däremot får han inte åberopa fel han måste antas ha känt till vid köpet. Inget av de fel du informerade om inför köpet kan således åberopas som fel. Om du uppmanade köparen att undersöka båten inför köpet och han lät bli att göra det, får han inte heller åberopa fel han borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL).

Köparen har en undersökningsplikt efter köpet

Den avgörande tidpunkten för bedömningen av om det föreligger ett fel ska bedömas med hänsyn till när risken för båten gick över på köparen. Som säljare svarar du för fel som fanns vid riskövergången, även om felen visar sig senare (21 § KöpL). Normalt sett sker riskövergången när köparen hämtar båten. När köparen hämtat båten har han däremot en undersökningsplikt. Han ska så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § KöpL). Om han hittar fel ska han reklamera inom skälig tid efter att han hittade felet, annars kan han inte åberopa att båten är felaktig (32 § KöpL). Den skäliga tiden varierar beroende på vad för sorts vara det rör sig om, men är i regel ganska kort. För det fall att det finns ett fel i varan har köparen rätt att häva köpet om det är av väsentlig betydelse för honom och du som säljare insåg eller borde insett det (39 § KöpL). I annat fall är det avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag som är aktuellt som påföljd (30 § KöpL).

Bedömningen i ditt fall

Som synes kan köparen inte åberopa fel han kände till eller antogs ha känt till vid köpet. Om du t.ex. informerade honom om att han borde undersöka båtens botten kan han inte åberopa det som ett fel. Ytterligare något som måste beaktas i bedömningen är hur gammal båten är och hur mycket den såldes för. Köparen måste räkna med att en äldre båt, som kanske sålts till ett lite lägre pris, dras med fler fel och skavanker än en nästan ny båt som sålts till ett högre pris. Därför är det inte säkert att det räknas som ett fel i lagens mening.

När köparen tog emot båten hade han en undersökningsplikt. Man måste inte som köpare göra någon djupare undersökning, t.ex. var han givetvis inte tvungen att vid mottagandet skrapa av färgen för att undersöka båtens botten. Om felet däremot kunde märkas vid en ytlig inspektion så är det ett fel han inte kan åberopa om han inte reklamerat inom skälig tid. Sådan reklamation skulle skett förhållandevis omgående.

För att köparen ska kunna nå framgång med att det föreligger ett fel i båten måste han visa att felet fanns där redan när han tog emot båten, och att det inte uppkommit därefter. Att bevisa det kan vara svårt. Det måste även göras en bedömning av om det är ett fel eller att man på en äldre båt får räkna med lite skavanker. Om det rent rättsligt är att anse som ett fel har han bara rätt att häva om felet är av väsentlig betydelse för honom och du insåg eller borde ha insett det. Det är ett högt ställt krav. I första hand har du rätt att avhjälpa felet, omleverera eller erbjuda ett prisavdrag.

Min rekommendation för det fall att du anser att felet inte fanns när båten övergick till köparen är att du nekar honom hans begäran. Köparen har en skyldighet att visa att felet fanns redan för åtta månader sedan när han köpte den. Om felet fanns där och kunde märkts redan vid den undersökning som ska ske vid mottagandet, så har han reklamerat för sent. Skulle köparen kunna visa att felet faktiskt förelåg där vid köpet och att det är ett så stort fel att det inte är något han borde ha räknat med, har du i första hand rätt att avhjälpa felet eller erbjuda ett prisavdrag. Köparen kommer att ha svårt att nå framgång med en begäran om hävning.

Om det blir en tvist mellan dig och köparen är min rekommendation att du anlitar en jurist som kan företräda dig i ärendet. För ändamålet kan jag varmt rekommendera en jurist på Lawlines juristbyrå. Våra jurister har lång erfarenhet av tvister som den beskrivna. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”